Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Rijksuniversiteit Groningen zet prestatieafspraken op de rails

25 mei 2012

Studenten die succesvol studeren; docenten die werk maken van onderwijs. Dat is de kern van de prestatieafspraken die de Rijksuniversiteit Groningen wil aangaan met het ministerie. Maar ook andere onderwerpen uit het Strategisch Plan 2010-2015, zoals profilering op de maatschappelijke thema’s Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society en versterking van het toponderzoek, behoren tot de ambities.

Deze week besprak de universiteit een voorstel voor de prestatieafspraken met de Reviewcommissie. In september volgt de ondertekening met de staatssecretaris. Het doel is om de kwaliteit van de RUG - nu al op hoog niveau, zoals blijkt uit de positie die de universiteit inneemt in verschillende rankings - verder te versterken.

Studierendement

Een belangrijk punt is het verbeteren van het studierendement van de bacheloropleiding. Nu ligt dat op 53,3 procent. Het percentage zal in de komende jaren stijgen, zodat in het studiejaar 2015 een rendement van 70 procent wordt bereikt. Naast een verhoging van de BSA-norm, is een belangrijk middel om dit te bereiken het creëren van ‘learning communities’. Dat zijn jaargroepen van studenten die samen studeren onder begeleiding van vaste docenten.

Studiekeuze

Studenten zullen in een vroeger stadium de juiste studiekeuze moeten kunnen maken. De studievoorlichting wordt daar meer op toegespitst en de propedeuse wordt selectiever, zodat uitval in het tweede en derde jaar wordt voorkomen.

BKO

Voor docenten geldt dat goed onderwijs staat of valt met hun inzet en didactische vaardigheid. In 2015 zullen 80 procent van de docenten met een dienstverband van drie jaar of langer, in het bezit moeten zijn van de Basis Kwalificatie Onderwijs.

Excellentie-onderwijs

Voor de meest gemotiveerde en getalenteerde studenten biedt de RUG onderwijs in het Honours College in zowel de bachelor- als de masterfase. Daarnaast wordt het palet aan excellentie-onderwijs uitgebreid met een University College. De focus komt te liggen op de drie maatschappelijke profileringsgebieden Healthy Ageing, Energy en Sustainable Society. In 2015 zal de instroom van de gezamenlijke excellentietrajecten ten minste 7 procent van de ingeschreven bachelorstudenten bedragen.

Toponderzoek

Op gebied van toponderzoek heeft de RUG met het Zernike Institute of Advanced Materials een sterke troef in handen. In het vakgebied materials science staat de publicatie-output van dit instituut wereldwijd op een zeer respectabele vierde plaats. Ook neemt de universiteit deel in de nationale sterrenkundige toponderzoekschool NOVA.

Maatschappelijke thema’s

De drie profileringsthema’s bundelen maatschappelijk belangrijk onderzoek. Een breed scala aan activiteiten met belanghebbenden binnen en buiten de regio zal op gang gebracht worden. Samenwerking is het sleutelwoord. Universiteiten en bedrijven in Noordoost-Nederland, Europa en de rest van de wereld en hogescholen in het noorden van het land zijn daarbij de partners.

Valorisatie

De profileringsthema’s sluiten ook aan op het Topsectorenbeleid en de European Challenges. Dat betekent dat de universiteit in toenemende mate zal participeren in consortia van publieke en private partners.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:28

Meer nieuws