Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Onderzoek naar nieuwe methoden om depressie te voorkomen via telefoon en internet

23 mei 2012

Onderzoekers van de Rijksuniversiteit Groningen zoeken in het kader van het project doorbreek-depressie naar nieuwe methoden om depressie te voorkomen, zoals therapie via de mobiele telefoon en internet.

Rond de vijftig mensen hebben meegedaan aan de eerste experimenten met deze therapie. Gemiddeld hebben zij aan een half uur ondersteuning van de therapeut voldoende. In een vergelijkbare therapie op de reguliere basis is een vergelijkbaar resultaat te halen in acht sessies van 1,5 uur. Volgens de Groningse klinisch psychologe prof. dr. Claudi Bockting zijn er voorzichtige aanwijzingen dat therapie via internet en de mobiele telefoon effectief kan zijn.

Gezien het korte contact met de therapeut in de mobiele therapievorm, lijkt niet iedereen behoefte te hebben aan gebruikelijke uitgebreide gespreken. De anoniemere vorm van contact maakt het mogelijk snel een probleem duidelijk te krijgen zonder eerst een therapeutische relatie op te bouwen. ‘Het is gek dat de therapeut me niet kent, maar toch in één telefoontje tot de kern van mijn probleem komt,’ zegt een deelnemer aan het onderzoek.

Een ander voordeel van de therapie via telefoon en internet is verhoogde toegankelijkheid van de zorg. Mensen kunnen zelf aan de slag wanneer zij dit willen of nodig achten. ‘Het noodzakelijke contact tijdens de therapie kan bijvoorbeeld ook plaatsvinden via de e-mail,’ aldus Bockting.

De kosten die gepaard gaan met depressies in Nederland zijn schrikbarend hoog. Zo is de verwachting dat in 2012 door depressie veroorzaakt ziekteverzuim tot bijna een miljard euro aan productieverlies zal leiden.

Het onderzoek van het team van het project doorbreek-depressie spitst zich nu toe op de vraag welke vorm van behandeling voor wie geschikt is. Live therapie en mobiele therapie worden vergeleken in een grootschalig landelijk onderzoek naar het voorkomen van depressieve terugval. Huidig onderzoek maakt het mogelijk een groot aantal mensen lange tijd te volgen en specifiek te kijken naar verschillen in het ontstaan en de terugkeer van klachten. Aandacht voor de unieke kenmerken van de deelnemers zal het bieden van een optimale behandeling in de toekomst mogelijk maken.

Voor deze onderzoeken is aanmelding nog mogelijk voor mensen die (bijna) hersteld zijn depressie in het verleden, via: doorbreekdepressie gmail.com

Noot voor de pers

Contact: prof.dr. C.L.H. Bockting, tel. 050-363 6479, e-mail: c.l.h.bockting rug.nl

e-mail: www.doorbreek-depressie.nl

Laatst gewijzigd:14 september 2023 15:39

Meer nieuws