Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Buitenlandervaring met NWO-Rubicon

03 april 2012

Dankzij het Rubicon-programma van NWO komen twee buitenlandse onderzoekers naar de Rijksuniversiteit Groningen en krijgt één Groningse promovendus binnenkort de kans om zijn onderzoek twaalf maanden aan een universiteit over de grens voort te zetten. Met Rubicon geeft NWO pas gepromoveerde wetenschappers de kans om onderzoekservaring op te doen aan internationaal vooraanstaande instituten.

NWO verstrekt in deze ronde in het totaal 29 Rubicon-subsidies. Vijftien onderzoekers die in Nederland zijn gepromoveerd, gaan naar het buitenland; veertien subsidies zijn voor onderzoekers uit het buitenland die naar Nederland komen. Deze ronde is overigens de laatste waarin buitenlandse onderzoekers een aanvraag konden doen om naar Nederland te komen.

Rubicon

De gehonoreerden kunnen met hun financiering uit Rubicon tot 24 maanden onderzoek doen. De hoogte van de financiering is afhankelijk van de gekozen bestemming en de duur van het verblijf. NWO ontving 240 aanvragen voor Rubicon, 12 procent van die aanvragen kon gehonoreerd worden. De honoreringspercentages voor mannen en vrouwen zijn nagenoeg gelijk.

Rubicon in 2012

Voor de rondes in 2010 en 2011 ontving NWO cofinanciering uit het 'Marie Curie Cofund Action'-programma van de Europese Commissie. Deze Europese financiering is een eenmalige toekenning.

NWO heeft in verband met beperkt beschikbare middelen besloten het Rubiconprogramma in 2012 in beperkte vorm voort te zetten. Vanaf 1 januari 2012 zal Rubicon daarom alleen toegankelijk zijn voor aanvragers die in de afgelopen vijf jaar tenminste drie jaar verbonden zijn geweest aan een Nederlandse onderzoeksinstelling.

Rubicon is vernoemd naar de rivier die Julius Caesar overstak voordat hij aan zijn zegereeks begon die leidde tot de uitspraak 'veni, vidi, vici'. Rubicon wordt gezien als een goede opstap voor een Veni uit de Vernieuwingsimpuls van NWO.

Gehonoreerde onderzoekers


Defamiliarization and the cultural impact of literature
Dr. M. (Marco) Caracciolo (m), University of Bologna (IT) -> RUG - Faculty of Arts (NL), 24 maanden
What effect does engaging with literature have on the cultural values held by readers? This project seeks to contribute to the debate surrounding this question by revisiting a key notion of 20th century literary theory – Viktor Shklovsky's 'defamiliarization' – in connection with a corpus of experimental novels published in the 1960s and 1970s.


Verdwijnende genen in bedreigde diersoorten
Mr. L.G. (Lewis) Spurgin (m), University of East Anglia (GB) -> RUG - Centrum voor Ecologische en Evolutionaire Studies (NL), 24 maanden
Met uitsterven bedreigde diersoorten kunnen gered worden door dieren te verplaatsen. Een groot probleem hierbij is dat veel genetische variatie verloren gaat. De onderzoekers zullen deze genetische variatie nauwkeurig analyseren. Dit onderzoek zal het behoud van bedreigde diersoorten bevorderen.

Taalvariatie in de mond
M.B. (Martijn) Wieling, MSc (m), RUG -> University of Tübingen - Department of General Linguistics (DE), 12 maanden
Dialectologen onderzoeken taalvariatie normaliter op grond van het akoestische spraaksignaal. De onderzoekers zullen in dit onderzoek bepalen in hoeverre de fysieke bewegingen van de tong en lippen tijdens de vorming van het spraaksignaal geanalyseerd kunnen worden om taalvariatie te bestuderen.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 15 december 2022

  Groningse bijdrage in groot onderzoek naar energiezuinige informatietechnologie

  Wetenschapsfinancierder NWO honoreerde recent een groot onderzoeksproject naar nieuwe concepten voor energiezuinige Informatietechnologie met maar liefst tien miljoen euro.

 • 05 december 2022

  Frans J. Sijtsma nieuwe directeur Agricola School

  Op voordracht van het College van Bestuur van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is dr. Frans J. Sijtsma per 1 februari 2023 aangesteld als wetenschappelijk directeur van de Rudolf Agricola School for Sustainable Development. Het gaat om een...