Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nieuw onderzoek naar positieve werking foliumzuur

04 april 2012

Op 4 april 2012 start in Groningen, Friesland en Drenthe het FoliumzuurExtra onderzoek. Deelname staat open voor alle vrouwen in deze regio die zwanger willen worden. Deze vrouwen krijgen via hun apotheek foliumzuurtabletten. Het wetenschappelijk team van FoliumzuurExtra onderzoekt de beschermende effecten van een hogere en langere dosering foliumzuur voor en tijdens de zwangerschap. FoliumzuurExtra is een onderzoek van o.a. EMGO+ Instituut van VUmc en EUROCAT van het UMCG.

Het is bekend dat extra foliumzuur (vitamine B11) voor en in het eerste deel van de zwangerschap een 50-70% bescherming biedt tegen het ontstaan van een open ruggetje (Spina Bifida). De afgelopen 20 jaar zijn sterke aanwijzingen gevonden dat het beschermende effect van foliumzuur groter is bij een hogere dosering en dat foliumzuur ook beschermt tegen andere aangeboren aandoeningen zoals hartafwijkingen. Volgens recente onderzoeken zou foliumzuurgebruik later in de zwangerschap, na de eerste drie maanden, mogelijk ook gunstige effecten hebben op het voorkómen van zwangerschapsvergiftiging en vroeggeboorte.

Onderzoek

Tijdens het onderzoek krijgen vrouwen vóór en tijdens de zwangerschap verschillende doseringen foliumzuur. Inname vindt dagelijks plaats van ten minste 4 weken vóór de zwangerschap tot de bevalling. De doseringen hebben geen schadelijke bijwerkingen. De deelnemende vrouwen hoeven niet te betalen voor het foliumzuur. Gedurende twee jaar kunnen vrouwen die zwanger willen worden zich aanmelden voor het onderzoek in hun apotheek. Op www.foliumzuurextra.nl staat welke apotheken op dit moment meedoen aan FoliumzuurExtra.

Omdat aangeboren aandoeningen weinig voorkomen, is het nodig dat veel vrouwen meedoen aan het onderzoek. Daarom worden in meer landen vergelijkbare onderzoeken opgezet. In Italië is al een zelfde studie gestart.

Apotheekproject

Het onderzoek maakt in de deelnemende apotheken onderdeel uit van een bredere voorlichtingscampagne. De apotheek geeft voorlichting over foliumzuur en over medicatiegebruik voor en tijdens de zwangerschap en bij borstvoeding. De apotheek gaat vrouwen in de vruchtbare leeftijd proactief benaderen met deze voorlichting.

Noot voor de redactie

EMGO+ Instituut van VUmc voert het onderzoek uit in samenwerking met EUROCAT Universitair Medisch Centrum Groningen, Farmaco-epidemiologie en Farmaco-economie Rijksuniversiteit Groningen en MediClara Projects B.V. Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door ZonMw.  Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar via (050) 361 22 00.

Meer informatie op www.foliumzuurextra.nl, of via het projectbureau: tel. 0294 281021 of secretariaat foliumzuurextra.nl.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:49

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...