Skip to ContentSkip to Navigation
About usNews and EventsNews articles

Oproep CAO-enquête

24 april 2012

Beste collega's

Op dit moment vinden CAO-onderhandelingen plaats  tussen de universiteiten, vertegenwoordigd in de VSNU, en de vakbonden. De bestedingsruimte binnen de CAO ligt vast. Er moeten dus lastige keuzes worden gemaakt. Dat betekent dat als de medewerkers bijvoorbeeld een loonsverhoging willen er elders iets uit de arbeidsvoorwaarden moet verdwijnen.

Om de partijen te helpen in de besluitvorming wordt door middel van een steekproef onder  werknemers van de Nederlandse universiteiten een medewerkersonderzoek gehouden, zodat de mening van de medewerkers van de universiteiten kan worden meegenomen in de onderhandelingen. De onderhandelaars hebben afgesproken dat de uitkomst geen van de partijen bindt en ook geen belofte inhoudt.

Een aantal  medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit medewerkersonderzoek. Mocht u een uitnodiging voor dit medewerkersonderzoek hebben ontvangen, dan stellen wij het op prijs als u hieraan mee wilt werken.  

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. S. Poppema, voorzitter College van Bestuur RUG

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:28

Meer nieuws