Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Oproep CAO-enquête

24 april 2012

Beste collega's

Op dit moment vinden CAO-onderhandelingen plaats  tussen de universiteiten, vertegenwoordigd in de VSNU, en de vakbonden. De bestedingsruimte binnen de CAO ligt vast. Er moeten dus lastige keuzes worden gemaakt. Dat betekent dat als de medewerkers bijvoorbeeld een loonsverhoging willen er elders iets uit de arbeidsvoorwaarden moet verdwijnen.

Om de partijen te helpen in de besluitvorming wordt door middel van een steekproef onder  werknemers van de Nederlandse universiteiten een medewerkersonderzoek gehouden, zodat de mening van de medewerkers van de universiteiten kan worden meegenomen in de onderhandelingen. De onderhandelaars hebben afgesproken dat de uitkomst geen van de partijen bindt en ook geen belofte inhoudt.

Een aantal  medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit medewerkersonderzoek. Mocht u een uitnodiging voor dit medewerkersonderzoek hebben ontvangen, dan stellen wij het op prijs als u hieraan mee wilt werken.  

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. S. Poppema, voorzitter College van Bestuur RUG

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...

 • 10 mei 2021

  ‘Gun dementerenden meer vrijheid hun sociale leven vorm te geven’

  Thuiswonende ouderen met geheugenproblemen zijn buitengewoon vindingrijk om zelf controle te houden over hun activiteiten buitenshuis. Demografen Jodi Sturge en Mirjam Klaassens zijn onder de indruk. ‘Of deze mensen meer kunnen dan we denken? Nee,...