Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Oproep CAO-enquête

24 april 2012

Beste collega's

Op dit moment vinden CAO-onderhandelingen plaats  tussen de universiteiten, vertegenwoordigd in de VSNU, en de vakbonden. De bestedingsruimte binnen de CAO ligt vast. Er moeten dus lastige keuzes worden gemaakt. Dat betekent dat als de medewerkers bijvoorbeeld een loonsverhoging willen er elders iets uit de arbeidsvoorwaarden moet verdwijnen.

Om de partijen te helpen in de besluitvorming wordt door middel van een steekproef onder  werknemers van de Nederlandse universiteiten een medewerkersonderzoek gehouden, zodat de mening van de medewerkers van de universiteiten kan worden meegenomen in de onderhandelingen. De onderhandelaars hebben afgesproken dat de uitkomst geen van de partijen bindt en ook geen belofte inhoudt.

Een aantal  medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit medewerkersonderzoek. Mocht u een uitnodiging voor dit medewerkersonderzoek hebben ontvangen, dan stellen wij het op prijs als u hieraan mee wilt werken.  

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. S. Poppema, voorzitter College van Bestuur RUG

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.