Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Oproep CAO-enquête

24 april 2012

Beste collega's

Op dit moment vinden CAO-onderhandelingen plaats  tussen de universiteiten, vertegenwoordigd in de VSNU, en de vakbonden. De bestedingsruimte binnen de CAO ligt vast. Er moeten dus lastige keuzes worden gemaakt. Dat betekent dat als de medewerkers bijvoorbeeld een loonsverhoging willen er elders iets uit de arbeidsvoorwaarden moet verdwijnen.

Om de partijen te helpen in de besluitvorming wordt door middel van een steekproef onder  werknemers van de Nederlandse universiteiten een medewerkersonderzoek gehouden, zodat de mening van de medewerkers van de universiteiten kan worden meegenomen in de onderhandelingen. De onderhandelaars hebben afgesproken dat de uitkomst geen van de partijen bindt en ook geen belofte inhoudt.

Een aantal  medewerkers van de Rijksuniversiteit Groningen heeft een uitnodiging ontvangen om deel te nemen aan dit medewerkersonderzoek. Mocht u een uitnodiging voor dit medewerkersonderzoek hebben ontvangen, dan stellen wij het op prijs als u hieraan mee wilt werken.  

Met vriendelijke groet,
Prof. dr. S. Poppema, voorzitter College van Bestuur RUG

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 22 juli 2020

  Voorzichtigheid in Noord-Nederland in afwachting van tweede golf

  Ondanks het gemis van vrijheid, gezelligheid en spontaniteit, zijn inwoners in Noord-Nederland deze zomer voorzichtig bij het maken van hun vakantieplannen. Slechts 14% van de Noord-Nederlanders gaat deze zomer op vakantie in het buitenland,...

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....

 • 08 juli 2020

  Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

  Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de...