Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Warped Extra Dimensions, discrete flavor symmetries and domain wall brane cosmology

23 april 2012

Promotie: dhr. A. Kadosh, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Warped Extra Dimensions, discrete flavor symmetries and domain wall brane cosmology

Promotor(s): prof.dr. E. Pallante

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Warped Extra Dimensions

Het doel van het onderzoek van Avihay Kadosh was het vaststellen van een nieuw uniform raamwerk in het kader van Warped Extra Dimensions (WED). Dit raamwerk maakt de constructie mogelijk van fenomenologische modellen met concrete experimentele aanwijzingen voor zowel deeltjesfysica en kosmologie.

Kadosh verrichtte een multidisciplinaire studie waarin hij langs twee richtingen werkte. De eerste richting betrof de constructie en een grondige fenomenologische studie van een betrouwbaar smaak (flavor)-fysica model in WED met een extra A4 bulk smaak symmetrie, die zowel de quark en lepton sectoren en hun implicaties in smaak en neutrino fysica omvat. De tweede richting is de vaststelling van tijdsafhankelijke graviterende domain wall (DW) configuraties in 4+1 ruimte-tijd dimensies (5D), de meest elegantste dynamische realisatie van realistische kosmologische braan1-wereld scenario’s.

Het ”warped” A4-model geeft tegelijkertijd een verklaring van de ijk (gauge) en smaak (flavor) hiërarchie problemen, de nietigheid van de neutrinomassa’s en de aard van neutrinomenging. Het laatste model blijkt te voldoen aan de belangrijkste beperkingen die voortkomen uit precisie elektrozwakke en flavor-fysische data.

In het bijzonder analyseerde Kadosh de bijdragen van nieuwe fysica aan de Zbb-vertex, het neutron Electrische Dipole Moment (EDM), Kaon-observabelen die lading- en pariteitsbehoud (CP) schenden en het b-->s gamma  verval. In de context van DW braan kosmologie introduceerde hij het begrip “slinky evolution” van DW configuraties en vond een heel eenvoudige niet factoriseerbare tijdsafhankelijke DW oplossing in 5D onder toelating van een “Slinkyvolving” tijdsevolutie. Een en ander impliceert een aantrekkelijke interpretatie voor de resulterende 4D kosmologie. Vervolgens behandelde Kadosh enkele problemen die met deze oplossing samenhangen.

Kadosh verwacht dat de uiteindelijke verbinding tussen deze twee onderzoeksrichtingen kan leiden tot een consistente opstelling, waarmee men de problemen kan aanpakken van inflatie, donkere energie en de huidige kosmologische versnelling, samen met de problemen van gauge- en flavor-hiërarchie en neutrinofysica.

Avihay Kadosh (Israël, 1977) studeerde aan het Israel Institute of Technology Technion.  Het onderzoek werd uitgevoerd bij afdeling theoretische natuurkunde van de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws