Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

On the Agora. Power and public space in hellenistic and roman Greece

26 april 2012

Promotie: dhr. C.P. Dickenson, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: On the Agora. Power and public space in hellenistic and roman Greece

Promotor(s): prof.dr. O.M. van Nijf, prof.dr. P.A.J. Attema, prof.dr. L.C. Nevett

Faculteit: Letteren

Griekse agora: bruisende en belangrijke ruimte

Het leven op de Griekse ‘agora’ was bruisender, dynamischer en belangrijker voor het functioneren van de stad dan tot nu toe aangenomen. Dat stelt Chris Dickenson op basis van zijn promoteonderzoek. De agora was een levendige openbare ruimte tot ver in de Romeinse periode, die zeer belangrijk bleef voor het functioneren van het politieke leven in de stad.

Dickenson’s proefschrift gaat uit van de veronderstelling dat de openbare ruimte een bruikbaar raamwerk is om te kijken naar de maatschappij en cultuur van de mensen die elkaar daarin ontmoeten. De openbare ruimte is een plek waar mensen met verschillende achtergronden en soms botsende ideeën en idealen samenkomen. Verschillende individuen en verschillende subgroepen in een stad hebben allemaal direct belang bij de manier waarop de openbare ruimte gebruikt wordt en eruit ziet. Antropologen en sociologen hebben voor de moderne wereld aannemelijk gemaakt dat juist in de publieke ruimte machtsverhoudingen worden betwist, bediscussieerd of opnieuw vastgesteld.

Als deze visie voor moderne steden klopt, dan is dat zelfs meer het geval voor premoderne maatschappijen. Door de afwezigheid van snelle vormen van transport, massamedia en elektronische communicatie was persoonlijke interactie binnen de stad nog veel belangrijker dan nu, aldus Dickenson. Zijn proefschrift gaat uit van dit begrip van de openbare ruimte en gebruikt het concept om de veranderingen op de agora te onderzoeken, de meest belangrijke publieke ruimte van de oude Griekse stad of polis, voor een periode met aanzienlijke politieke conflicten en immense culturele veranderingen – de Hellenistische en vroeg Romeinse periodes (circa 300 v.C. tot 300 n.C.). Dickenson onderzoekt daarin wat de veranderingen in het ontwerp en het gebruik van de agora ons vertellen over de veranderingen in de maatschappij, cultuur, en vooral machtsrelaties binnen de polis.

Chris Dickenson (Groot-Brittannië, 1977) studeerde klassieke archeologie aan de Universiteit van Leiden. Hij verrichtte zijn onderzoek bij de afdelingen geschiedenis en archeologie van de Faculteit der Letteren.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 13 november 2018

  De toekomst is digitaal, nu jij nog

  Voor zijn promotieonderzoek naar de geschiedschrijving van de Leeuwarder Courant analyseerde Marcel Broersma jaren geleden vergeeld krantenpapier. Door de intrede van digitalisering verschoof zijn onderzoek naar sociale media, nieuwe vormen van mediagebruik...

 • 12 november 2018

  Symposium 'Gaswinning, aardbevingen en wat nu?' op 15 november a.s.

  Het Groninger Universiteitsfonds (GUF) bestaat dit jaar 125 jaar. Tijdens een speciaal symposium met de titel ‘Gaswinning, aardbevingen en wat nu?’ op donderdag 15 november 2018, wordt daarom de 'Ubbo Emmiuspenning voor bijzondere maatschappelijke verdiensten'...