Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Norms of constitutionalism in the international constitutionalisation debate

23 april 2012

Promotie: dhr. D. de Corte, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Norms of constitutionalism in the international constitutionalisation debate

Promotor(s): prof.dr. M.M.T.A. Brus

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Meer licht op microleven in de diepzee

In de diepzee is het aardedonker en er heerst een extreem hoge druk. Onderzoek ter plaatse is navenant moeilijk Toch weten we dat er ook onder dergelijke omstandigheden leven mogelijk is. De wetenschap leverde daarvoor de bewijzen, tot en met ontdekkingen van vissen met de meest bizarre verschijningsvormen. Daniele de Corte richtte zich op het - zo mogelijk nog onbekendere - microleven in de diepzee. Hij toonde onder meer aan dat in de diepe en donkere oceaan de dynamiek in de verhoudingen tussen virus en gastheer hoger is dan eerder werd aangenomen en dat de verhoudingen mee veranderen met de omgeving.

Tijdens drie expedities in de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee onderzocht De Corte de verscheidenheid in prokaryoten en de link tussen virussen en prokaryoten over de gehele waterkolom, tot en met de 'abyssopelagische' zone (dieper dan 4000 m). De aantallen prokaryoten en virussen in de daarboven liggende, 'bathypelagische' (1000-4000 m), en de abyssopelagische zone bleken erg variabel. Dit betekent dat de heterogeniteit van deze organismen hier hetzelfde was als in de bovenste, 'epipelagische', zone (0-150 m diepte). Ook ontdekte De Corte dat de samenstelling van de gemeenschap bestaande uit bacteriën, archeaebacteriën en virussen in lagen verdeeld (gestratificeerd) is over de diepte.

Daarnaast stelde De Corte vast dat hoe dieper en hoe voedselarmer de zee is, hoe groter het aandeel lysogene en/of pseudolysogene virussen is ten opzichte van de totale virusproductie. In vergelijking tot de bovenste (epipelagische) waterlaag, die gekarakteriseerd wordt door hoge temperaturen en ultraviolette straling, kunnen lage temperaturen, en dus lager bederf, in de abyssopelagische zone de oorzaak zijn van de aanhoudende aanwezigheid van infecterende virussen. De Cortes resultaten wijzen er mogelijk op dat virussen in de diepzee een grotere gastheerrange hebben dan virussen in de oppervlaktewateren.

Daniele de Corte (Italië, 1978) studeerde biologie aan de Universita Politecnica delle Marche. Hij promoveert aan de Rijksuniversiteit Groningen op onderzoek dat hij uitvoerde bij het NIOZ.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 maart 2019

  Hulp bij de opvoeding vertraagt veroudering bij vogelvrouwen

  De zeldzame Seychellen rietzanger leeft in groepen. In elke groep bevinden zich één dominant mannetje en één dominant vrouwtje die zich voortplanten. Als er in de groep helpers zijn die assisteren bij het broeden en voeren van de jongen, verouderen...

 • 20 maart 2019

  Implementatie Best Practice 2020

  De aanbesteding voor hetnieuwe bedrijfsvoeringsysteem voor Finance en HR is afgerond.

 • 18 maart 2019

  Gekooide moleculaire motoren werken samen

  Chemici van de RUG zijn er in geslaagd om een groot aantal door licht aangedreven motoren samen te brengen in een soort kooi-achtige vaste 3D structuur, een metaal-organisch raamwerk. De ontdekking is op 18 maart gepubliceerd in het tijdschrift Nature...