Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Teachers’ strategies in providing opportunities for second language development

19 april 2012

Promotie: mw. J. Schuitemaker-King, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Teachers’ strategies in providing opportunities for second language development

Promotor(s): prof.dr. C.L.J. de Bot

Faculteit: Letteren

Onderwijssituatie van belang bij gebruik Engels of Nederlands in tweetalig onderwijs

Promovenda Jenny Schuitemaker-King onderzocht de taal van leraren in de lessen van het tweetalig onderwijs. De lessen werden gefilmd in drie onderwijssituaties: instructie bij vaklessen in tweetalig onderwijs, instructie bij extra lessen Engels in tweetalig onderwijs en instructie bij Engelse lessen in regulier onderwijs. De resultaten tonen aan dat de onderwijssituatie een rol speelt in de mate van gebruik van Nederlands of Engels. Schuitemakers onderzoek valt binnen een groter onderzoeksproject naar de effectiviteit van tweetalig onderwijs.

Schuitemakers doel was om het gebruik van didactische strategieën die leerlingen mogelijkheden bieden tot taalontwikkeling te analyseren. De onderzoeksgegevens hebben betrekking op vijf strategieën; gebruik van Nederlands en Engels bij het presenteren van de inhoud en tijdens de interactie, aanpassingen in de taal van de leraar, vraagvorm tijdens interactie en corrigerende feedback aan leerlingen. Schuitemaker vergelijkt de drie onderwijssituaties en trekt conclusies over het verschil in aantal en typen strategieën.

De resultaten laten zien dat de onderwijssituatie een rol speelt in de mate van gebruik van Nederlands of Engels door leraren. De leraren die extra lessen Engels geven, spreken het meeste Engels. Leraren van vaklessen spreken veel Engels en leraren in regulier onderwijs het minste. Leraren die extra lessen Engels gaven, tonen een groter aantal aanpassingen en open vragen dan leraren in de andere twee situaties. Een variëteit van didactische strategieën om taalontwikkeling te stimuleren komt in alle drie situaties voor waarbij het type en aantal corrigerende feedback afhankelijk blijkt van de onderwijssituatie.

Schuitemakers onderzoek is onderdeel van een grootschalig longitudinaal onderzoek naar de effectiviteit van tweetalig onderwijs in Nederland. Een ander deel van het project onderzocht het niveau van Engels bij leerlingen.

Jenny Schuitemaker-King (Groot-Brittannië, 1947) studeerde Applied linguistics aan de University of Surrey. Ze verrichtte haar onderzoek bij de vakgroep Applied Linguistics aan de Faculteit der Letteren.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws

 • 20 september 2018

  Martijn Wieling gestart als bijzonder hoogleraar Nedersaksische/Groningse taal en cultuur

  Per 1 juli 2018 is Dr. Martijn Wieling benoemd tot bijzonder hoogleraar Nedersaksische / Groningse Taal en Cultuur. Wieling (Emmen, 1981) is universitair hoofddocent bij de opleiding Informatiekunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij gaat gedurende...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 11 september 2018

  Eerste biografie van Piet Mondriaans vroege jaren

  Sinds zijn dood in 1944 is er een groot aantal biografieën van Piet Mondriaan verschenen - en zijn er evenzoveel mythes rondom zijn kunstenaarschap ontstaan. Hij zou bijvoorbeeld een minzame asceet zijn, of juist een bon-vivant. De Amerikaanse promovendus...