Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Cognitive dysfunction in bipolar disorder: between determinants and consequences

11 april 2012

Promotie: mw. M.J. van der Werf-Eldering, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Cognitive dysfunction in bipolar disorder: between determinants and consequences

Promotor(s): prof.dr. W.A. Nolen, prof.dr. A. Aleman

Faculteit: Medische Wetenschappen

Cognitieve stoornissen bij bipolaire patiënten verdienen meer aandacht

Patiënten met een bipolaire stoornis hebben naast stemmingsstoornissen ook vaak problemen op het gebied van cognitief functioneren. Zo hebben sommige patiënten geheugenproblemen of kunnen zij minder snel informatie verwerken. Cognitieve stoornissen gaan bovendien gepaard met een ernstiger ziektebeloop en vergroten de psychosociale en werk gerelateerde problemen van de patiënt. Onderzoek van promovenda Marieke van der Werf-Eldering wijst uit dat bij bipolaire patiënten bepaalde cognitieve stoornissen, met name op het gebied van aandacht en snelheid, samenhangen met depressieve symptomen. Eerdere studies wezen uit dat de samenhang tussen cognitieve stoornissen en depressieve symptomen mogelijk mede veroorzaakt wordt door een verstoring van het stresssysteem (de HPA-as). Hiervoor vond de promovendus geen duidelijke aanwijzingen. Klagen over het eigen cognitief functioneren blijkt niet samen te hangen met aanwijsbare cognitieve stoornissen, maar wel met depressieve symptomen, zo laat zij verder zien.

Van der Werf-Eldering concludeert dat bij de behandeling van bipolaire patiënten - naast het streven om de stemming te stabiliseren - rekening moet worden gehouden met de mogelijke aanwezigheid van cognitieve stoornissen. Ze stelt dat er meer consensus moet komen over hoe cognitieve stoornissen het best in kaart kunnen worden gebracht en hoe ze kunnen worden bestreden.

Marieke J. van der Werf-Eldering (Sneek, 1976) studeerde psychologie en geneeskunde te Groningen. Ze verrichtte haar onderzoek aan de afdeling Psychiatrie van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Het onderzoek werd mede gefinancierd door AstraZeneca Nederland. Van der Werf werkt als psychiater in het Antonius Ziekenhuis te Sneek.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws