Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Performance attainment and intrinsic motivation: An achievement goal approach

05 april 2012

Promotie: mw. M. Blaga, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Performance attainment and intrinsic motivation: An achievement goal approach

Promotor(s): prof.dr. N. van Yperen

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Analyse van prestatiedoelen, prestatietaken en motivatie

Monica Blaga deed onderzoek naar prestatiedoelen. Dit zijn mentale representaties van de gewenste bekwaamheid op de korte of lange termijn in prestatie-relevante situaties. Braga analyseerde eerst systematisch de relaties tussen prestatiedoelen enerzijds, en taakprestaties en intrinsieke motivatie anderzijds. Daarna deed ze twee experimenten waarbij ze relevante - maar in de literatuur grotendeels onderbelichte - onderwerpen onderzocht.

Uit de analyses blijkt dat prestatiedoelen over het algemeen zijn gecorreleerd met taakprestaties en intrinsieke motivatie. Uit de experimenten blijkt dat prestatiedoelen kunnen worden gecombineerd met specifieke target doelen. Afhankelijk van mens prestatieverwachtingen kunnen deze target prestatiedoelen taakprestatie beïnvloeden. Ook kunnen bepaalde target prestatiedoelen het positieve verband tussen interesse en prestatie ondermijnen.

Monica Blaga (Roemenië, 1982) deed aan de RUG de Research Master Human Behaviour in Social Contexts en verrichtte ze haar promotieonderzoek als Ubbo Emmius Bursaal. Momenteel is ze docent psychologie aan de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41

Meer nieuws

 • 17 september 2018

  Pesten is een probleem van ons allemaal

  Van leerkrachten wordt veel verwacht; naast een stimulerend academisch klimaat, moeten ze er ook voor zorgen dat er niet gepest wordt in de klas. Ze zijn echter niet voldoende opgeleid om pesten effectief aan te kunnen pakken. Bovendien ontbreekt er...

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.