Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kan literatuur zonder religie?

Publieksavond met schrijver/dichter Willem Jan Otten
11 april 2012

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert op 24 april 2012 een publieksavond met en rond de schrijver/dichter Willem Jan Otten.

Dr. Willem Jan Otten (Amsterdam, 4 oktober 1951) bekeerde zich in 1999 tot het rooms-katholieke geloof. Hij liet zich dopen in de Rooms-Katholieke Kerk en voelde zich vanaf dat moment zich vrij om zijn geloof te belijden. Hij realiseerde zich echter dat dit zou kunnen leiden tot onbegrip. Otten kan zijn literaire werk niet scheiden van zijn geloofsontwikkeling. Hij vraagt zich af of literatuur wel buiten religie om kan. Religie speelt zich af in het dagelijkse bestaan van zijn personages, die iets vanuit een bovennatuurlijke dimensie ervaren. Het mens-zijn herbergt een mysterie.

Otten heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam staan. Het omvat naast verhalend proza en poëzie ook toneel, kritieken, beschouwingen en essays. Zijn werk is diverse malen bekroond. Zo ontving hij in 1999 de Constantijn Huygens Prijs en in 2005 de Libris Literatuurprijs.

Programma

Na een korte inleiding op het thema Nederlandse literatuur en religie door prof. dr. Yme Kuiper (Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap) zal Willem Jan Otten aan de hand van zijn vorig jaar verschenen boek De Vlek illustreren hoe hij religie in zijn werk vormgeeft. Kan literatuur zonder religie? Dat is de centrale vraag van zijn lezing.
 
Na de pauze zal het thema religie in de literatuur verder worden geëxploreerd in een uitgebreid interview met Otten. Als interviewer zal optreden drs. Han Borg, die goed vertrouwd is met het werk van Otten. Daarna bestaat nog de gelegenheid voor de toehoorders om met de auteur van gedachten te wisselen.

Dit afwisselende programma is gericht op een breed publiek. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Oude Boteringestraat 38, Groningen
Opgave: faculteit.ggw rug.nl

Noot voor de pers

Meer informatie: Bergitte Groenveld, tel. 050-363 5597

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:49

Meer nieuws

 • 15 juni 2021

  Van ‘gesloten’ wetenschap naar Open Science

  Vera Heininga is sinds januari 2021 de Open Science coördinator en beoogd programmaleider van het aanstaande Open Science programma van de Rijksuniversiteit Groningen. Ze promoveerde in 2017 met een proefschrift dat ten dele gericht was op...

 • 27 mei 2021

  Videocollege Mladen Popović: Is de Bijbel verkeerd overgeschreven?

  De afgelopen 2000 jaar zijn bijbelteksten talloze keren overgeschreven, vertaald en gekopieerd. Komen de teksten van nu nog overeen met het origineel? Mladen Popović vertelt erover in een videocollege van de Universiteit van Nederland.

 • 17 mei 2021

  ‘Jongeren stimuleren, dat is mijn belangrijkste taak’

  Vierenhalf jaar geleden ontving hij de Nobelprijs. Tijdens de uitreiking in Stockholm nam Ben Feringa zich voor: nu ga ik wetenschap op de kaart zetten. Zijn missie krijgt een nieuwe impuls met de oprichting van het Ben Feringa Fonds, bedoeld om de...