Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kan literatuur zonder religie?

Publieksavond met schrijver/dichter Willem Jan Otten
11 april 2012

De Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit Groningen organiseert op 24 april 2012 een publieksavond met en rond de schrijver/dichter Willem Jan Otten.

Dr. Willem Jan Otten (Amsterdam, 4 oktober 1951) bekeerde zich in 1999 tot het rooms-katholieke geloof. Hij liet zich dopen in de Rooms-Katholieke Kerk en voelde zich vanaf dat moment zich vrij om zijn geloof te belijden. Hij realiseerde zich echter dat dit zou kunnen leiden tot onbegrip. Otten kan zijn literaire werk niet scheiden van zijn geloofsontwikkeling. Hij vraagt zich af of literatuur wel buiten religie om kan. Religie speelt zich af in het dagelijkse bestaan van zijn personages, die iets vanuit een bovennatuurlijke dimensie ervaren. Het mens-zijn herbergt een mysterie.

Otten heeft een veelzijdig oeuvre op zijn naam staan. Het omvat naast verhalend proza en poëzie ook toneel, kritieken, beschouwingen en essays. Zijn werk is diverse malen bekroond. Zo ontving hij in 1999 de Constantijn Huygens Prijs en in 2005 de Libris Literatuurprijs.

Programma

Na een korte inleiding op het thema Nederlandse literatuur en religie door prof. dr. Yme Kuiper (Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap) zal Willem Jan Otten aan de hand van zijn vorig jaar verschenen boek De Vlek illustreren hoe hij religie in zijn werk vormgeeft. Kan literatuur zonder religie? Dat is de centrale vraag van zijn lezing.
 
Na de pauze zal het thema religie in de literatuur verder worden geëxploreerd in een uitgebreid interview met Otten. Als interviewer zal optreden drs. Han Borg, die goed vertrouwd is met het werk van Otten. Daarna bestaat nog de gelegenheid voor de toehoorders om met de auteur van gedachten te wisselen.

Dit afwisselende programma is gericht op een breed publiek. Belangstellenden zijn van harte welkom. De toegang is gratis.
Aanvang: 19.30 uur
Locatie: Oude Boteringestraat 38, Groningen
Opgave: faculteit.ggw rug.nl

Noot voor de pers

Meer informatie: Bergitte Groenveld, tel. 050-363 5597

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:49

Meer nieuws

 • 22 juli 2020

  Voorzichtigheid in Noord-Nederland in afwachting van tweede golf

  Ondanks het gemis van vrijheid, gezelligheid en spontaniteit, zijn inwoners in Noord-Nederland deze zomer voorzichtig bij het maken van hun vakantieplannen. Slechts 14% van de Noord-Nederlanders gaat deze zomer op vakantie in het buitenland,...

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....

 • 08 juli 2020

  Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

  Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de...