Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Wiene van Hattum: 'Teevens voorstel past in lijn controleerbare samenleving'

28 maart 2012
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie Fred Teeven wil het mogelijk maken dat mensen die veroordeeld zijn voor ernstige gewelds- of zedenmisdrijven, in het uiterste geval, levenslang onder toezicht kunnen worden gesteld. universitair docent strafrecht Wiene van Hattum legt in de Volkskrant van 28 maart 2012 uit waarom het volgens haar geen goed idee is.
Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws