Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

18 miljoen NWO-subsidie voor ERIBA en NKI

02 maart 2012

Het European Institute for the Biology of Ageing (ERIBA) van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen, en het Nederlands Kanker Instituut (NKI), ontvangen gezamenlijk 18 miljoen euro subsidie voor de bouw van een nationale onderzoeksfaciliteit voor onderzoek naar kanker en veroudering in muismodellen. Het project is een van de vijf projecten die financiering krijgen vanuit het Nationale Roadmap-programma voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

De vergrijzing in Nederland en andere westerse landen leidt tot een gestage toename van kanker en andere ouderdomsgerelateerde ziekten. Sinds enkele jaren is kanker dan ook de belangrijkste doodsoorzaak in Nederland. Om kanker- en verouderingsonderzoek te kunnen verrichten, zijn kwalitatief hoogwaardige muismodellen noodzakelijk. Daarom hebben het NKI en ERIBA - als eersten in Europa - de 'Mouse Clinic for Cancer and Ageing research' (MCCA) opgericht.

De NWO-subsidie voor de bouw van deze onderzoeksfaciliteit biedt de mogelijkheid specifieke muismodellen te ontwikkelen die worden ingezet voor onderzoek naar de oorzaken van kanker en andere verouderingsziekten, en voor het ontwikkelen van nieuwe behandelingen.

Het project omvat ook de opzet van een biobank voor de opslag van biomedische materialen om een doelmatiger gebruik van muismodellen te bevorderen. Dit past in het beleid van het UMCG en de RUG om het wetenschappelijk onderzoek met diermodellen waar mogelijk te vervangen door alternatieven, het aantal te gebruiken diermodellen te verminderen en de onderzoeken te verfijnen om de diermodellen zo min mogelijk te belasten.

Het Nationale Roadmap-programma 2012-2014 van NWO omvat in totaal 80 miljoen euro en is bedoeld voor de bouw of substantiële aanpassing van grote onderzoeksfaciliteiten in Nederland met een internationale uitstraling. In totaal hebben 27 faciliteiten een plek gekregen op de nieuwe Nationale Roadmap voor grootschalige onderzoeksfaciliteiten.

Het UMCG bouwt aan de toekomst van gezondheid, waarbij de focus ligt op Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden. Gezond ouder worden duurt een leven lang en begint al bij de conceptie: ouders die hun genen doorgeven en dus ook hun eventuele risico's en kansen voor een gezonde levensloop of het ontstaan van ziekte later in het leven. Levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. Maar over de invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Die kennis vergaart het UMCG onder andere met het longitudinale bevolkingsonderzoek LifeLines en het researchinstituut ERIBA waar wetenschappers fundamenteel onderzoek doen naar verouderingsprocessen. Daarbij werkt het UMCG samen met de Rijksuniversiteit Groningen, hogescholen, overheden en bedrijfsleven in het Healthy Ageing Network Northern Nederlands (HANNN) om van Noord-Nederland een Europese topregio te maken op het gebied van gezond ouder worden.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:51

Meer nieuws

 • 15 september 2020

  RUG-nominaties voor de Klokhuis Wetenschapsprijs

  Dit jaar heeft de RUG vier onderzoeken ingezonden om de strijd aan te gaan voor de landelijke Klokhuis Wetenschapsprijs. Deze prijs is bedoeld om een jong en breed publiek bekend te maken met wetenschappelijk onderzoek. Het winnende onderzoek komt...

 • 14 september 2020

  Depressie beter begrijpen

  Hanna van Loo is een van de nieuwe leden van de Young Academy Groningen van de RUG en doet onderzoek naar depressie. Patiënten met depressie vertonen een grote variatie aan symptomen en ziekteverloop. Van Loo onderzoekt hoe we depressie het beste...

 • 10 september 2020

  Kritische houding kan status en werkgeluk commissaris ernstig schaden

  Leden van een raad van commissarissen kunnen niet kritisch genoeg zijn jegens de bestuurders waar zij toezicht op houden. Dat is na de financiële crisis van 2008 en recente schandalen in het bankwezen de dominante gedachte bij wetenschappers en...