Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gastcollege Ivo Opstelten over toekomst strafrecht

27 maart 2012

‘Een opgedrongen tongzoen is geen ernstige inbreuk op de lichamelijke integriteit van het slachtoffer in de zin van het wetsvoorstel minimumstraffen; de in het wetsvoorstel genoemde minimumstraf bij recidive geldt dan dus niet’, aldus de minister van Veiligheid & Justitie, Ivo Opstelten, tijdens zijn gastcollege voor studenten van de juridische faculteit, op donderdagochtend 22 maart j.l.

De minister was voor dag en dauw uit Rotterdam gekomen om tijdens het college aandacht te geven aan het strafrecht in de toekomst. Opstelten nuanceerde het beeld dat op dit moment alleen maar wetgeving tot stand komt die het bereik van het strafrecht vergroot.

In dit verband wees hij op het wetsvoorstel raadsman en politieverhoor en op de Wet versterking positie rechter-commissaris, die de verdachte meer mogelijkheden biedt om onderzoekswensen in te dienen.

Ook beklemtoonde hij dat het wetsvoorstel minimumstraffen bepaald niet is voortgekomen uit wantrouwen tegen de rechterlijke macht. ‘In veel landen om ons heen gelden al wettelijke strafminima bij recidive’, zo stelde de minister.

De minister besloot zijn gastcollege met de stelling dat voortdurend onderhoud van het strafrecht nodig is om de juiste balans te bewaren tussen enerzijds de belangen van de verdachte en anderzijds de belangen van de samenleving bij bescherming van wezenlijke rechtsgoederen.

Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:30

Meer nieuws