Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Depressie: biologische oorzaken of omgevingsinvloeden?

15 maart 2012

Nog steeds is weinig bekend over de oorzaken van depressie. De een gooit het op de biologie, de ander op de omgeving. Maar waarschijnlijk spelen beide factoren een rol en versterken ze elkaar. Onderzoekster dr. Marije aan het Rot van de Rijksuniversiteit Groningen kreeg van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) een Veni-beurs voor onderzoek naar de invloed van zowel biologische als omgevingsfactoren bij het ontstaan van depressie.

In het onderzoek naar de vraag waarom mensen in een depressie raken, wordt enerzijds gedacht aan biologische oorzaken. Serotonine is een stofje in de hersenen waarvan gedacht wordt dat depressieve mensen er te weinig van hebben. Anderzijds kunnen ook omgevingsinvloeden een verklaring vormen. Denk bijvoorbeeld aan eenzaamheid als gevolg van een gebrek aan goede relaties met anderen.

Dieet

Het is een gegeven dat depressie in sommige families vaker voorkomt. Aan het Rot verricht haar onderzoek door het dieet van familieleden van depressieve patiënten zodanig te beïnvloeden dat de serotonineniveaus in de hersenen tijdelijk veranderen. Vervolgens kijkt zij of de deelnemers anders gaan functioneren tijdens sociale interacties; in welke mate voelen ze zich op hun gemak tijdens gesprekken met andere mensen, maken ze sarcastische opmerkingen naar anderen toe, kunnen ze zich inleven in de gevoelens van anderen?

Sociale interacties

De onderzoekster verwacht dat de effecten van de dieetinterventies op het sociaal functioneren groter zullen zijn bij mensen bij wie depressie in de familie voor komt. Goede sociale interacties zijn belangrijk bij de omgang met collega’s, vrienden, en familieleden. Er is nog relatief weinig onderzoek gedaan bij familieleden van mensen met depressie. Aan het Rot wil met haar onderzoek bijdragen aan nieuwe inzichten, met als doel in de toekomst depressie te helpen voorkomen.

Het onderzoek van dr. Aan het Rot wordt uitgevoerd bij Klinische Psychologie van de RUG in samenwerking met het Universitair Centrum Psychiatrie, onderdeel van het Universitair Medisch Centrum Groningen. Voor meer informatie over het onderzoek, waaraan zowel mensen met depressie als hun kinderen, broers, zussen, en ouders deelnemen, kunt u terecht op www.bluesclues.nl.

Noot voor de pers

Meer informatie: dr. Marije aan het Rot

Week van het Brein
De Week van het Brein vindt plaats van maandag 12 maart tot en met zondag 18 maart 2012. Deze wereldwijde campagne wil begrip en kennis voor hersenonderzoek vergroten. Van de vooruitgang die hierbij geboekt wordt profiteren niet alleen patiënten, ook gezonde mensen hebben er baat bij. De Hersenstichting Nederland heeft depressie momenteel als een van de speerpunten van haar onderzoeksprogramma.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:29
printView this page in: English

Meer nieuws