Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Professional community and student achievement

29 maart 2012

Promotie: mw. C. Lomos, 11.00 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Professional community and student achievement

Promotor(s): prof.dr. R.J. Bosker

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Effectiviteit van professionele gemeenschap op middelbare scholen onderzocht

Catalina Lomos deed onderzoek naar de rol van de zogenaamde professionele gemeenschap op Nederlandse middelbare scholen. Bij deze overlegstructuur van leraren en schoolleiding staat verbetering van het werk in de klas en in de school centraal. Professionele leergemeenschappen kunnen een positieve invloed hebben op het functioneren van leraren en in het verlengde daarvan, op de resultaten van leerlingen.

Lomos’ resultaten, gebaseerd op informatie verstrekt door leerkrachten uit verschillende vakken zoals wiskunde, Nederlands en Engels, geven inzicht in de specifieke kenmerken van activiteiten die gerelateerd zijn aan het concept van de professionele gemeenschap. Op de onderzochte scholen kwamen deze activiteiten voornamelijk voor in de vorm van het samenkomen van leerkrachten om zaken te bespreken zoals de ontwikkeling van nieuwe curricula, de doelstellingen van de school, of de inrichting van het onderwijs per klas, waarbij steeds het accent lag op een verbetering van de leerlingprestaties. Lomos concludeert dat door in teamverband verantwoordelijkheid te nemen voor het goed functioneren van de organisatie, de nadruk meer ligt op de school in zijn geheel dan op het onderwijs binnen de vaksecties. Gezien de matige frequentie van activiteiten in het kader van de professionele gemeenschap op Nederlandse middelbare scholen, zullen deze organisaties meer inspanningen moeten gaan leveren op dit gebied, vindt Lomos.

Over de mogelijke relatie tussen het vόόrkomen van professionele gemeenschappen en leerlingprestaties concludeert Lomos dat er slechts sprake is van een klein direct positief effect en eigenlijk alleen voor het VWO.

Catarina Lomos (Roemenië, 1979) behaalde in 2007 haar master Human Behaviour in Social Contexts aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed haar promotieonderzoek met een Ubbo Emmius Beurs bij het Instituut voor Onderwijsonderzoek GION. Ze is inmiddels begonnen als postdoc-onderzoeker bij CEPS/INSTEAD in Luxemburg.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws