Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

SimFirms. Demography of firms: a microsimulation model

29 maart 2012

Promotie: mw. C.C. Huisman, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: SimFirms. Demography of firms: a microsimulation model

Promotor(s): prof.dr. L.J.G. van Wissen

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Demografisch simulatiemodel voor bedrijven in Gelderland

Demografie is de studie naar bevolkingsstructuur en bevolkingsverandering. Daarbij komen zaken als sterfte en vruchtbaarheid, groei en migratie, bevolkingsdynamiek en bevolkingsprojecties aan de orde. Corina Huisman laat zien dat demografische concepten en methoden ook kunnen worden toegepast op bedrijven, door ze te beschouwen als een bevolking. Bedrijven worden eveneens ‘geboren’ (formatie), ‘sterven’ (sluiting), migreren en verouderen. Alle demografische componenten worden geanalyseerd en gemodelleerd, waarbij gebruik wordt gemaakt van micro-vestigingsgegevens van de provincie Gelderland. Gebaseerd op de uitkomsten worden alle submodellen bijeengebracht in het microsimulatiemodel SimFirms. Met SimFirms is het mogelijk het aantal vestigingen en het aantal banen in de toekomst te voorspellen. SimFirms berekent niet alleen de aantallen vestigingen en banen, maar ook de regionale verdeling van die vestigingen en banen over de provincie. Met SimFirms worden vier verschillende toekomsten voor vestigingen en banen in de provincie Gelderland geformuleerd, berekend, beschreven en geanalyseerd. Een belangrijke conclusie is dat demografische ontwikkeling zélf (dat wil zeggen de vergrijzende en krimpende beroepsbevolking) het sterkst bepalend zal zijn voor de toekomstige ontwikkeling van vestigingen in Gelderland.

Corina Huisman (Veendam, 1970) studeerde niet-westerse demografie aan de RUG. Zij promoveert bij de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen en is onderzoeker bij het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) in Den Haag.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws