Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Role of CCR5 in the cardiovascular complications of renal disease and diabetes: insights from studies on CCR5Δ32 genotype

21 maart 2012

Promotie: dhr. F.L.H. Muntinghe, 16.15 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Role of CCR5 in the cardiovascular complications of renal disease and diabetes: insights from studies on CCR5Δ32 genotype

Promotor(s): prof.dr. G.J. Navis

Faculteit: Medische Wetenschappen

Hart- en vaatziekten bij diabetes en nierfalen: nieuwe aanknopingspunten voor behandeling

Ondanks grote vooruitgang in de behandeling, blijven hart- en vaatziekten een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden wereldwijd, zeker bij patiënten met diabetes mellitus type 2 en eindstadium nierfalen. Het is dan ook van groot belang nader in kaart te brengen hoe hart- en vaatziekten precies ontstaan, met name bij patiënten met eindstadium nierfalen. Promovendus Friso Muntinghe verrichtte onderzoek op dit vlak.

Tegenwoordig wordt het onderliggende proces van hart- en vaatziekten gezien als een ontstekingsreactie. In dit ontstekingsproces spelen ook chemokinen een belangrijke rol, met name de CC-chemokinen en hun receptoren. Muntinghe bracht de rol van een genetische variant van de CC-chemokine 5 receptor (het CCR5Δ32 polymorfisme) bij het ontstaan van hart- en vaatziekten bij nierfalen en diabetes gedetailleerd in kaart. Hij stelt vast dat de aanwezigheid van genoemd polymorfisme gerelateerd is aan betere overleving. Dit heeft te maken, zo veronderstelt hij, met verschillen in het beloop van ontstekingsprocessen. Ook toont Muntinghe aan dat CCR5Δ32 bij de mens effect heeft op de eigenschappen van de immuunrespons. Dit werd niet eerder aangetoond. In een simulatiestudie toont Muntinghe aan dat het screenen op CCR5∆32 en het farmacologisch blokkeren van CCR5 kosteneffectief is bij patiënten met eindstadium nierfalen. Omdat dergelijke behandelingen ook nadelige effecten kunnen hebben, verdient het aanbeveling te zoeken naar patiëntengroepen die er het meeste baat bij hebben, aldus de onderzoeker. Genetische associatiestudies, zoals beschreven in dit onderzoek, kunnen helpen bij het ontwikkelen van een therapie op maat.

Friso Muntinghe (Amsterdam, 1972) studeerde geneeskunde te Groningen. Hij verrichtte zijn onderzoek aan de afdeling Interne Geneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), waar hij werkzaam blijft als internist-vasculair geneeskundige.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 24 mei 2018

  Familie IC-patiënten tevreden over kwaliteit einde-leven-zorg

  Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde van het leven. Als verbeterpunt geven families aan dat ze meer betrokken hadden...

 • 24 mei 2018

  Deel antipestprogramma’s effectief

  Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot...

 • 23 mei 2018

  Nederlandse vraag naar gas zal flink stijgen door elektrificatie van huizen en transport

  Overstappen op elektrisch verwarmde huizen en transport via elektrisch aangedreven vervoermiddelen zijn twee belangrijke maatregelen om de CO2-uitstoot in Nederland terug te dringen en ons land minder afhankelijk te maken van fossiele energie zoals...