Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Verdorven grensplaatsen. Ontmoetingen tussen moslims en niet-moslims in de Nederlandse literatuur (1990-2005)

22 March 2012

PhD ceremony: Mr. S.J. Moenandar, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Dissertation: Verdorven grensplaatsen. Ontmoetingen tussen moslims en niet-moslims in de Nederlandse literatuur (1990-2005)

Promotor(s): prof. E.J. Korthals Altes

Faculty: Arts

Read press release

Last modified:03 September 2021 3.14 p.m.
View this page in: Nederlands

More news