Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Ontwikkeling in verandering. Ontwikkeling van wiskundige bekwaamheid van leerlingen met betrekking tot het concept afgeleide

09 March 2012

PhD ceremony: Mr. G. Roorda, 14.30 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Dissertation: Ontwikkeling in verandering. Ontwikkeling van wiskundige bekwaamheid van leerlingen met betrekking tot het concept afgeleide

Promotor(s): prof. M.J. Goedhart, prof. A. van Streun

Faculty: Mathematics and Natural Sciences

Last modified:13 March 2020 12.59 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news