Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Sociale rechten vreemdelingen vaak verwaarloosd

Nederlandse regelgeving staat soms haaks op internationaal recht
07 maart 2012

De afgelopen jaren is de sociale zekerheid ondergeschikt gemaakt aan het vreemdelingen- en integratiebeleid. Daardoor hebben vreemdelingen zonder de juiste verblijfspapieren steeds beperkter toegang tot sociale rechten als huisvesting, bijstand en verzekeringen. Deze ontwikkeling staat op gespannen voet met het internationaal recht, waardoor rechters al corrigerend hebben opgetreden. Dat concluderen hoogleraren Gijsbert Vonk en Sarah van Walsum van de Rijksuniversiteit Groningen en de Vrije Universiteit Amsterdam in hun onderzoek naar de relatie tussen het immigratiebeleid, de sociale zekerheid en het inburgeringsbeleid.

‘Het is de vraag in hoeverre een land vreemdelingen met een problematisch verblijfsrecht kan uitsluiten van sociale rechten’, stellen Vonk en Van Walsum. ‘Daar zijn regels voor, maar de Nederlandse regelgeving staat soms haaks op het internationaal recht. Dat leidt tot wrijving, waardoor de kans steeds groter wordt dat Nederland de internationale regels overtreedt. De uitdaging voor de komende jaren is een sociale agenda te ontwikkelen voor uitgesloten migranten zonder de doelstellingen van het vreemdelingenbeleid te ontkrachten.’

Gemeenten moeten noodhulp kunnen bieden

De onderzoekers bevelen aan dat gemeenten in noodsituaties hulp moeten kunnen bieden aan vreemdelingen, ook als zij niet de juiste verblijfspapieren hebben. ‘Volgens internationale regels heeft ieder kind bijvoorbeeld recht op onderdak, dus het is niet toegestaan dat een uitgeprocedeerd gezin met kinderen op straat belandt,’ aldus Vonk en Van Walsum. ‘Daarnaast is het wenselijk dat de uitzetting van illegalen wordt gekoppeld aan een sociale agenda, zodat ze in het land van herkomst weer een bestaan kunnen opbouwen. Bijvoorbeeld doordat ze bij terugkomst al een relevante opleiding hebben afgerond, zodat ze een eigen inkomen kunnen verdienen.’

Internationale conferentie

De onderzoeksresultaten worden 13 en 14 maart in Amsterdam gepresenteerd tijdens de internationale conferentie Acces Denied: Working on a new paradigm . Tijdens de conferentie wordt ook het advies Recht op menswaardig bestaan besproken. Dat advies is afkomstig van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken en gaat over de opvang van vreemdelingen die balanceren tussen rechtmatig en niet-rechtmatig verblijf. Lees ook de opinie van Gijsbert Vonk: ‘Opvang illegalen niet in overeenstemming met internationale mensenrechten’.

Laatst gewijzigd:10 januari 2018 14:16

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...

 • 02 oktober 2018

  Young Academy Groningen verwelkomt acht nieuwe leden

  De Young Academy Groningen (YAG) heeft acht nieuwe leden benoemd uit verschillende vakgebieden van deRijksuniversiteit Groningen.Dr. Laura Bringmann, dr. Jan Willem Bolderdijk, dr. Nanna Hilton, dr. Tina Kretschmer, dr.Jocelien Olivier, dr. Saskia Peels,...