Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Uitreiking Aletta Jacobs Prijs 2012 aan Els Borst

06 maart 2012

Op 8 maart 2012 reikt de Rijksuniversiteit Groningen de Aletta Jacobsprijs uit aan mw. dr. Els Borst. Zij ontvangt de prijs vanwege de menslievende en genuanceerde wijze waarop zij medisch-ethische kwesties in het publieke debat op een grensverleggende wijze aan de orde heeft gesteld en voor hetgeen zij daarmee heeft bereikt. Haar werk kan worden gezien als een verlengstuk van de kwesties waar Aletta Jacobs zich in haar tijd voor inzette.

Juryrapport

In haar rapport zegt de jury dat Els Borst als minister heeft laten zien dat zij durf heeft, grensverleggend kan zijn en er niet voor terugschrikt om uiterst gevoelige kwesties in een breed maatschappelijk debat aan de orde te stellen. Zij deed dat altijd met de nodige voorbehouden en nuances. In haar werkwijze heeft zij haar eigen vakgebied, de geneeskunde, altijd als vertrekpunt genomen. Ze wordt gekenmerkt door eigenzinnigheid, openheid en een eigen visie, die zij ontleende aan haar professie. Dat is haar niet altijd in dank afgenomen, omdat ze onderwerpen aan de orde stelde die door anderen als te pijnlijk en te lastig werden ervaren en waar men liever over zweeg.

Curriculum vitae

Els Borst wordt in 1932 in Amsterdam geboren. In 1950 gaat ze geneeskunde studeren aan de Universiteit van Amsterdam. Ze kiest voor een opleiding tot kinderarts. In 1972 promoveert zij aan de Universiteit van Amsterdam. Ze trouwt en krijgt drie kinderen. In de daarop volgende loopbaan is zij arts, ziekenhuisdirecteur, hoogleraar en vicevoorzitter van de Gezondheidsraad.
Vanaf 1968 is ze lid van D66. In 1994 wordt ze minister van Volksgezondheid. Bij de volgende verkiezing is ze lijststekker voor D66. In Paars II is zij, naast minister, eveneens vicepremier. Tijdens haar ministerschap werden medisch-ethische kwesties geregeld zoals euthanasie, medisch-wetenschappelijk onderzoek en onderzoek met embryo’s. Als minister krijgt zij te maken met de problematiek van wachtlijsten in de zorg en het tekort aan medisch personeel.
In 1989 wordt ze benoemd tot ridder in de Orde van Nederlandse Leeuw, in 2002 wordt ze bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. In 2003 wordt ze uitgeroepen tot niet-roker van het jaar.

Bijeenkomst ‘Healthy Ageing: private or public concern?’

Voorafgaand aan de uitreiking van de Aletta Jacobs Prijs vindt een bijeenkomst plaats onder de titel Healthy ageing: private or public concern? De bijeenkomst start met een lezing door de Amerikaanse oud-minister van Volksgezondheid Louis W. Sullivan. Sullivan is voorzitter van het bestuur van het National Health Museum in de VS, dat als doel heeft de gezondheid van de Amerikaanse bevolking te verbeteren door middel van voorlichting en het aanmoedigen van gezond gedrag. Hij is ook voorzitter van de ‘Sullivan Alliance to Transform America’s Health Professions’. Daarnaast was Sullivan oprichter en meer dan twee decennia president van de ‘Morehouse School of Medicine’.

Na de lezing volgen reacties van Melinda Mills (Rosalind Franklin Fellow en hoogleraar Sociologie van de Levensloop) en Dieuwertje Kuijpers (wetenschappelijk medewerker Teldersstichting). Cisca Dresselhuys interviewt Els Borst en sluit hiermee het eerste deel van de middag af.

Prijsvraag

Na de inleiding door rector magnificus Elmer Sterken start het programma van de uitreiking met een presentatie van leerlingen van het Dr. Aletta Jacobscollege te Hoogezand. Zij zijn de winnaars van een prijsvraag van de gemeente Hoogezand-Sappemeer. De prijsvraag is een voortzetting van de Aletta Jacobsprijs van Hoogezand-Sappemeer, waarmee de gemeente het gedachtegoed van een prominent inwoonster levend wil houden.

Jury

Samenstelling van de jury: mw. prof. dr. J.I. Stoker (voorzitter), mw. drs. J.M. Dam (secretaris), prof. dr. E. Bleumink, drs. J.M.F. Borg, mw. prof. dr. G. Lycklama à Nijeholt, mw. mr. Y.P. van Mastrigt, mw. prof. dr. E.G.E. de Vries, mw. ir. L. J. de Jong, prof. dr. F. Zwarts

Noot voor de pers

Aanmelding gewenst, via communicatie rug.nl of (050) 363 5445
Meer informatie: mw.drs. J.M. Dam, tel. (050) 363 5435, e-mail j.m.dam rug.nl

Programma

Plaats: Aula Academiegebouw, Broerstraat 5

13.30 uur Welkom en inloop
14.00 uur Opening door prof.dr. Elmer Sterken, Rector Magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen
Healthy ageing: private or public concern?
- Lezing door Louis W. Sullivan
- Reacties van prof.dr. Melinda Mills en drs. Dieuwertje Kuipers
- Interview met Els Borst door Cisca Dresselhuys

15.30 uur Pauze

16.00 uur Uitreiking Aletta Jacobs Prijs
- Inleiding door prof.dr. Elmer Sterken
- Optreden leerlingen Aletta Jacobs College, winnaars van de Aletta Jacobs Prijs Hoogezand-Sappemeer
- Juryrapport door prof.dr. Janka Stoker, voorzitter van de jury
- Uitreiking Aletta Jacobs Prijs door prof.dr. Elmer Sterken
- Dankwoord door dr. Els Borst-Eilers
- Optreden GOOV Muziektheater uit de musical De Titanic

17.15 uur Receptie

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52

Meer nieuws

 • 24 mei 2024

  Lustrum 410 in beeld

  Lustrum 410 in beeld: We zijn alweer over de helft van ons lustrum! Geniet van een paar foto's van het lustrum tot nu toe.

 • 21 mei 2024

  Uitslag universitaire verkiezingen 2024

  De stemmen zijn geteld en de uitslag van de universitaire verkiezingen is binnen!

 • 13 mei 2024

  Moleculen stilzetten

  In zijn laboratorium bouwt natuurkundige Steven Hoekstra aan een opstelling die bestaat uit twee delen: een apparaat dat moleculen van barium-fluoride maakt, en een ander apparaat dat deze moleculen bijna stilzet om ze te kunnen onderzoeken.