Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Aanbieding praktijkhandboekenserie voor het notariaat

06 februari 2012

Eind 2011 verscheen het vierde en laatste deel uit de serie Praktijkhandboeken voor het notariaat: het Handboek Ondernemingsrecht. Vanaf 2003 hebben onder hoofdredactie van Leon Verstappen, Wilbert Kolkman (Notarieel Instituut Groningen) en Hans Stubbé voor het fiscale deel, ongeveer 80 auteurs aan deze serie gewerkt, bestaande uit 4 lijvige boeken. In volgorde van verschijnen: Handboek Boedelafwikkeling, Handboek Registergoedrenrecht, Handboek Familievermogensrecht, Handboek Ondernemingsrecht. De boeken bevatten een CD-rom met de tekst van het betreffende boek alsmede de modellen die daarin zijn gebruikt. Gemiddeld bevatten de boeken 1.500 pagina’s tekst en er zijn in totaal zo’n 1.000 modellen gemaakt die direct te gebruiken zijn in de dagelijkse praktijk.

Anders dan andere juridische handboeken richten deze werken zich specifiek op de notari ë le praktijk en bevatten zij de processen waarlangs rechten en plichten zich door tussenkomst van de notaris voltrekken. De vier handboeken kenmerken zich door hun gerichtheid op de dagelijkse notariële praktijk; ze zijn geschreven voor en door het notariaat. Waar mogelijk en wenselijk is de fiscaliteit en het notariële tuchtrecht overal verwerkt. Alle hoofdstukken zijn voorzien van checklists. De gebruiker verzekert zich er op die manier van geen zaken over het hoofd te zien; hij houdt zich “aan het protocol”.Daarmee is niet gezegd dat het slaafs volgen van een hoofdstuk automatisch de juiste, volledige akte uit de printer doet lopen. Het notariële ambacht blijft voor een deel gebaseerd op fingerspitzengefühl dat zich niet in inkt laat vatten. Desalniettemin kunnen de handboeken een stevige steen bijdragen aan een vlotte en zorgvuldige praktijk, waar kantoor en cliënt bij gebaat zijn.

Het verschijnen van het laatste deel heeft het bestuur van Stichting Beheer Auteursrechten Praktijkhandboeken Notariaat en de uitgever niet ongemerktvoorbij willen laten gaan. Besloten werd om de gehele serie aan mr. Fred Hammerstein, raadsheer in buitengewone dienst in de Hoge Raad der Nederlanden en staatsraad in buitengewone dienst (Afdeling bestuursrechtspraak) van de Raad van State aan te bieden. Daar zijn goede redenen voor. Fred Hammerstein heeft met het naar hem vernoemde rapport stevige piketpalen geslagen voor de toekomst van het notariaat. Sinds 1 januari 2012 is hij voorzitter van het bestuur van Bureau Financieel Toezicht en kan hij in die hoedanigheid in zekere zin toezien op de uitvoering van de wetgeving die zijn commissie heeft geadviseerd.

De boeken werden op woensdag 1 februari 2012 na een korte toespraak van Leon Verstappen aangeboden in het gebouw van de Hoge Raad in het bijzijn van de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad, Jan Watse Fokkens, alsmede de overige leden van het bestuur van de stichting.


V.l.n.r.:Laura Welkers, Jacquiline Klinkert-Cino, Jan Watse Fokkens, Leon Verstappen, Fred Hammerstein, Wilbert Kolkman, Geert Lekkerkerker en Maike Vredevoogd.
V.l.n.r.:Laura Welkers, Jacquiline Klinkert-Cino, Jan Watse Fokkens, Leon Verstappen, Fred Hammerstein, Wilbert Kolkman, Geert Lekkerkerker en Maike Vredevoogd.
Laatst gewijzigd:07 augustus 2018 13:04

Meer nieuws

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 15 november 2018

  Column Fokko Oldenhuis in De Riepe: 'De jacht op de student'

  In Nederland wordt een universiteit of hbo-instelling door de overheid per student betaald. Hoe meer studenten zich aanmelden des te groter het bedrag dat je als instelling van de overheid elk jaar ontvangt. De directies van een drietal Nederlandse...

 • 14 november 2018

  Jan Brouwer: 'Weg met dat woord: Ondermijning'

  Het is inmiddels een DWDD traditie:  ‘Weg met dat woord!’ In eerdere edities moesten onder meer valorisatie, depriminderen en ombuiging het veld ruimen. Het Instituut voor de Nederlandse Taal organiseerde de afgelopen vijf jaar deze verkiezing, en wij...