Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Publicatie onderzoek 'Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie Kadaster'

29 februari 2012

In opdracht van het Kadaster heeft het Notarieel Instituut in 2011 onderzoek verricht naar mogelijkheden om de betrouwbaarheid van de basisregistratie kadaster te verbeteren door daarin verkrijgingen van onroerende zaken krachtens erfopvolging en verjaring te verwerken, die niet door belanghebbenden zelf zijn ingeschreven. Belangrijkste aanleiding voor dit onderzoek is de bevordering van de kadastrale registratie en de kadastrale kaart tot basisregistratie: de BRK. Een gevolg daarvan is dat bestuursorganen bij hun handelen verplicht zijn uit te gaan van bepaalde gegevens in de BRK. Deze ontwikkeling heeft het belang van juridische juistheid van de kadastrale informatie – iets wat al langer een belangrijk speerpunt is in het beleid van het Kadaster – sterk vergroot.

De resultaten van dit onderzoek zijn neergelegd in het boek 'Verbetering betrouwbaarheid basisregistratie Kadaster', dat vanaf deze week verkrijgbaar is bij Boom Juridische uitgevers. Het boek maakt deel uit van de serie Vastgoed, Omgeving en Recht. Deze serie is gericht op kennisuitwisseling en debat tussen theorie en praktijk op het terrein van vastgoed, omgeving en recht in brede zin.

Laatst gewijzigd:02 januari 2024 13:54

Meer nieuws

 • 12 januari 2024

  Leon Verstappen gedecoreerd tijdens jubileumcongres

  Leon Verstappen (Meijel, 1965), hoogleraar Notarieel Recht aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de Rijksuniversiteit Groningen, is vrijdag 12 januari verrast met een Koninklijke Onderscheiding in de categorie Officier in de Orde van Oranje Nassau...

 • 11 december 2023

  Join the 'Language and AI' community

  As a part of the Jantina Tammes School, the 'Language and AI' theme is an interdisciplinary initiative that aims to encourage collaboration among academics, PhD candidates, students, and industry representatives who share a keen interest in the...

 • 05 december 2023

  Botsende mensenrechten: hoever mogen demonstranten gaan?

  Snelwegblokkades, anti-abortusdemonstranten en fakkelzwaaiers bij politici thuis. Het recht om te demonstreren is een groot goed, maar soms schuurt het met andere mensenrechten. Noor Swart onderzoekt voor haar proefschrift het Nederlandse...