Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Nico Kwakman: 'Rechters zullen wet minimumstraffen omzeilen'

29 februari 2012

Met zijn wetsvoorstel voor minimumstraffen zegt het kabinet tegemoet te komen aan de roep uit de samenleving om strengere straffen. De vraag is of die roep wel zo luid klinkt als de regering beweert. En of het wetsvoorstel niet meer is dan symboolpolitiek. De rechterlijke macht ziet er in ieder geval niets in, volgens universitair docent strafrecht mr. dr. N.J.M. Kwakman op SocialeVraagstukken.nl, 29 februari 2012.

Zie ook: Rechters zullen wet minimumstraffen omzeilen in Trouw en Sargasso.

Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:48

Meer nieuws