Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

RUG blokkeert BitTorrent in studentenflats

28 februari 2012

De Rijksuniversiteit Groningen blokkeert per 1 maart 2012 het BitTorrent dataverkeer van studentenflats die zijn aangesloten op het bedrijfsnetwerk van de universiteit. Reden daarvoor is het grote aantal klachten dat de universiteit ontving van Amerikaanse copyrightbureaus over het verspreiden van auteursrechtelijk beschermd materiaal vanuit het universitaire netwerk.

BitTorrent is een programma om grote files zoals films en computergames te downloaden. BitTorrent gebruikt de pc van waaruit het downloaden plaatsvindt echter gelijktijdig als verspreidingspunt om files te uploaden.

Dit laatste is volgens gangbare opvattingen illegaal. Dat zorgt ervoor dat het CIT computercentrum van de universiteit met grote regelmaat misbruikmeldingen ontvangt van Amerikaanse bureaus die voor filmmaatschappijen en producenten van computergames werken.

In 2011 ontving de RUG ongeveer 400 van dergelijke meldingen. Daarin wordt gedreigd met claims als de universiteit als verantwoordelijke organisatie niet optreedt tegen de gebruikers van de pc’s van waaruit het materiaal wordt verspreid. 

Het CIT neemt na een melding contact op met de studenten om ze er op te wijzen dat ze bedoeld of onbedoeld handelen in strijd met de gebruiksregels voor universitaire computersystemen van de RUG. Enkele malen per jaar worden na herhaalde waarschuwingen aansluitingen afgesloten van het RUG- netwerk.

Een en ander brengt voor de beheerders van het RUG-netwerk veel werk met zich mee dat buiten de eigenlijke taken van het computercentrum valt. Daarom heeft de universiteit besloten om het BitTorrent protocol voor de betreffende studentenflats te blokkeren.

De universiteit is van mening dat de discussie die op dit moment tussen internetproviders en copyrightorganisaties wordt gevoerd, in deze kwestie niet van toepassing is. De aansluitingen in de studentenflats zijn onderdeel van een bedrijfsnetwerk met een eigen policy en verantwoordelijkheid. De betrokken studenten zijn vrij om internet binnen te halen via providers op de markt. Om materiaal uit te wisselen zijn ook andere protocollen beschikbaar die niet automatisch uploaden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:27

Meer nieuws