Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Maag-darmtumoren. Zicht, inzicht en vooruitzicht

28 February 2012

Inaugural lecture: Ms. prof. G.A.P. Hospers, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Title: Maag-darmtumoren. Zicht, inzicht en vooruitzicht

Leeropdracht: Medische oncologie, i.h.b. translationeel onderzoek en therapie voor tumoren van het maag-darmkanaal

Faculty: Medical Sciences

Last modified:13 March 2020 01.00 a.m.
printView this page in: Nederlands

More news