Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Maag-darmtumoren. Zicht, inzicht en vooruitzicht

28 februari 2012

Oratie: mw. prof.dr. G.A.P. Hospers, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Maag-darmtumoren. Zicht, inzicht en vooruitzicht

Leeropdracht: Medische oncologie, i.h.b. translationeel onderzoek en therapie voor tumoren van het maag-darmkanaal

Faculteit: Medische Wetenschappen

De oratie van prof.dr. Geke Hospers gaat over het opsporen en behandelen van maag-darmtumoren. Maag-darmtumoren komen relatief veel voor en vooral bij mensen op oudere leeftijd. Doordat de leeftijdsopbouw aan het veranderen is en mensen ouder worden, neemt ook het aantal maag-darmtumoren toe. De behandeling voor deze tumoren verbetert, maar toch is de vijfjaarsoverleving lager dan 50%.

In 2013 start het bevolkingsonderzoek dat erop gericht is om dikke darmtumoren in een vroeger stadium op te sporen om zo de kans op genezing te vergroten. Daarnaast is klinisch en preklinisch onderzoek nodig om de vijfjaarsoverleving verder te verbeteren. Zo is vanuit het UMCG de klinische RAPIDO studie geïnitieerd om te beoordelen of het mogelijk is met een verandering in de dosis, duur en volgorde van radio- en chemotherapie de drie jaars ziektevrije overleving te verbeteren van 50 naar 60%.

Daarbij en daarnaast wordt er onderzoek gedaan om de tumoren beter te karakteriseren. De onderzoeksgroep van Hospers wil duidelijk krijgen waarom de ene patiënt met bijvoorbeeld een rectumtumor heel goed op de (voor)behandeling reageert en een andere patiënt niet. Op die manier kan de behandeling steeds beter worden toegesneden op de tumorkenmerken. Dat wordt personalized medicine genoemd. Moleculaire beeldvorming kan in de toekomst mogelijk bijdragen om binnen de tumor en tussen verschillende uitzaaiingen in één patiënt heterogeniciteit in tumorkenmerken te visualiseren.

Nog beter zou het zijn wanneer deze tumoren niet zouden ontstaan. Het is bekend dat er een verhoogd risico op maag-darmtumoren bestaat bij overgewicht, alcohol, roken en weinig beweging. Inzicht in topografische risicogebieden en in de oorzaak van de ongezonde levensstijl kan mogelijk leiden tot een gerichte interventie. Daarmee past het onderzoek van Hospers geheel in het UMCG-speerpunt Healthy Ageing, het gezond en actief ouder worden.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 25 mei 2018

  Een genschakelaar om gezond oud te kunnen worden

  Ouder worden gaat vaak gepaard met een afname van spierkracht en het ontstaan van ouderdomsziekten. Het is bekend dat een caloriebeperkt dieet verouderingsprocessen kan vertragen en daardoor het ontstaan van deze ziekten. Onderzoekers van het European...

 • 24 mei 2018

  Familie IC-patiënten tevreden over kwaliteit einde-leven-zorg

  Familieleden van patiënten op de Intensive Care vinden de kwaliteit van de zorg die daar geboden wordt, goed. Ze zijn in het bijzonder tevreden over de zorg aan het einde van het leven. Als verbeterpunt geven families aan dat ze meer betrokken hadden...

 • 24 mei 2018

  Deel antipestprogramma’s effectief

  Iedereen is ervan doordrongen dat pesten onwenselijk is. De consequenties voor kinderen die op school gepest worden, zijn bijzonder negatief: van slechte schoolprestaties tot psychische klachten als depressiviteit, klachten die kunnen aanhouden tot...