Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Psychotropic medications and traffic safety. Contributions to risk assessment and risk communication

24 februari 2012

Promotie: mw. S. Ravera, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Psychotropic medications and traffic safety. Contributions to risk assessment and risk communication

Promotor(s): prof.dr. J.J. de Gier, prof.dr. L.T.W. de Jong-van den Berg

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Geestbeïnvloedende medicijnen verminderen ten behoeve van verkeersveiligheid nog niet gelukt

Bij het streven om het aantal verkeersdoden in Europa terug te dringen zouden artsen een positieve rol kunnen spelen door minder medicatie voor te schrijven die van invloed is op de geest. Promovenda Silvia Ravera constateert echter dat het gebruik van deze zogeheten psychotrope geneesmiddelen de afgelopen jaren vrij constant is gebleven. Antidepressiva en met name de SSRI's (selectieve serotonine-heropnameremmers) werden zelfs méér voorgeschreven. Dit terwijl juist deze geneesmiddelen als groep worden geassocieerd met het hoogste risico op het krijgen van een verkeersongeval, hoewel experimenteel en epidemiologisch onderzoek deze relatie niet altijd consistent aan het licht bracht.

Verkeersongevallen veroorzaken elk jaar een groot aantal doden en gewonden en het is een uitdaging dit aantal terug te dringen. In 2003 heeft de Europese Commissie in het White Paper on European transport policy als doel vastgesteld om het aantal verkeersdoden in 2010 te halveren en in 2006 lanceerde de Europese Unie het EU-project Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines (DRUID), met als doel het gekozen beleid wetenschappelijk te onderbouwen om het gestelde doel te halen.

Het promotieonderzoek van Ravera maakt deel uit van het DRUID project en was gericht op het beoordelen van de invloed van psychoactieve medicatie op de verkeersveiligheid. Zij deed onderzoek naar: 1) De dimensie van het gebruik van geneesmiddelen die potentieel de rijvaardigheid beïnvloeden; 2) De risico’s om betrokken te zijn bij een verkeersongeval wanneer mensen zijn blootgesteld aan psychoactieve geneesmiddelen; 3) De ontwikkeling van criteria en een methodologie voor het inrichten van een Europees classificatiesysteem voor relevante groepen geneesmiddelen die de rijvaardigheid kunnen beïnvloeden.

Uit haar resultaten bleek dat het gebruik van psychotrope geneesmiddelen de afgelopen jaren vrij constant is gebleven, met uitzondering van antidepressiva, vooral de SSRI's. Ook heeft Ravera's onderzoek bijgedragen aan de ontwikkeling van een categorisatiesysteem om veelvuldig voorgeschreven geneesmiddelen te ordenen in risicocategorieën. Op deze manier kan de verkeersveiligheid worden bevorderd en een deel van de verkeersongevallen worden voorkomen.

Silvia Ravera (Italië, 1981) studeerde farmacie aan de universiteit van Pavia. Haar promotieonderzoek deed ze bij de Rijksuniversiteit Groningen, afdeling farmacie, onderzoeksgroep Pharmacotherapy and Pharmaceutical Care. Het maakte deel uit van het DRUID-programma, dat gefinancierd wordt door de EG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 21 maart 2019

  Hulp bij de opvoeding vertraagt veroudering bij vogelvrouwen

  De zeldzame Seychellen rietzanger leeft in groepen. In elke groep bevinden zich één dominant mannetje en één dominant vrouwtje die zich voortplanten. Als er in de groep helpers zijn die assisteren bij het broeden en voeren van de jongen, verouderen...

 • 20 maart 2019

  Implementatie Best Practice 2020

  De aanbesteding voor hetnieuwe bedrijfsvoeringsysteem voor Finance en HR is afgerond.

 • 18 maart 2019

  Gekooide moleculaire motoren werken samen

  Chemici van de RUG zijn er in geslaagd om een groot aantal door licht aangedreven motoren samen te brengen in een soort kooi-achtige vaste 3D structuur, een metaal-organisch raamwerk. De ontdekking is op 18 maart gepubliceerd in het tijdschrift Nature...