Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Argument and innovation: Theoretical and empirical explorations in knowledge claim evaluation

23 februari 2012

Promotie: dhr. K. Peters, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Argument and innovation: Theoretical and empirical explorations in knowledge claim evaluation

Promotor(s): prof.dr. R.J.J.M. Jorna, prof.dr. R.J.F. van Haren

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Evaluatie van kennisclaims in het bedrijfsleven

Niet alleen in de wetenschap, maar ook in het bedrijfsleven en onze maatschappij zijn kennis en innovatie twee veel gebruikte begrippen. Sla een krant open of kijk een willekeurig tv-journaal, en de kans is groot dat er over innovatie en de kenniseconomie gesproken wordt. Het begrip van kennis en innovatie loopt echter ver achter bij de grote betekenis van deze fenomenen in onze samenleving. Zo is er weinig bekend over hoe organisaties bepalen wat juiste kennis is en wat de invloed hiervan is op innovaties. Dit onderzoek verkent voor het eerst dit onbekende terrein, dat ‘kennisclaimevaluatie’ wordt genoemd en draagt zo bij aan het begrip van innovatie.

Promovendus Kristian Peters onderscheidt drie theoretische benaderingen: de open benadering, de managementbenadering, en de ondernemersbenadering. Elk geeft een alternatieve verklaring over de wijze waarop organisaties kennisclaims zouden moeten evalueren. De drie benaderingen zijn echter niet in staat te verklaren hoe kennisclaimevaluatie in de praktijk echt werkt. Daarom past Peters een nieuwe theoretische benadering toe, die is gebaseerd op informele argumentatieleer. Ook presenteert hij de resultaten van drie verkennende studies (case studies) naar kennisclaimevaluatie in bestaande innovatieprojecten: bij Siemens Building Technology (Zwitserland), GEON en het Kennis op de Akker-innovatieprogramma. De resultaten laten zien dat informele argumentatieleer een vruchtbare basis biedt om kennisclaimevaluatie in organisaties te begrijpen. Daarnaast wijzen de resultaten erop dat de wijze van kennisclaimevaluatie belangrijk is om succesvol te innoveren.

Kristian Peters (Leeuwarden, 1983) studeerde bedrijfswetenschappen aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, waarbij hij werkzaam blijft als docent bij de afdeling Innovation Management & Strategy.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printView this page in: English

Meer nieuws