Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Argument and innovation: Theoretical and empirical explorations in knowledge claim evaluation

23 februari 2012

Promotie: dhr. K. Peters, 12.45 uur, Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Argument and innovation: Theoretical and empirical explorations in knowledge claim evaluation

Promotor(s): prof.dr. R.J.J.M. Jorna, prof.dr. R.J.F. van Haren

Faculteit: Economie en Bedrijfskunde

Evaluatie van kennisclaims in het bedrijfsleven

Niet alleen in de wetenschap, maar ook in het bedrijfsleven en onze maatschappij zijn kennis en innovatie twee veel gebruikte begrippen. Sla een krant open of kijk een willekeurig tv-journaal, en de kans is groot dat er over innovatie en de kenniseconomie gesproken wordt. Het begrip van kennis en innovatie loopt echter ver achter bij de grote betekenis van deze fenomenen in onze samenleving. Zo is er weinig bekend over hoe organisaties bepalen wat juiste kennis is en wat de invloed hiervan is op innovaties. Dit onderzoek verkent voor het eerst dit onbekende terrein, dat ‘kennisclaimevaluatie’ wordt genoemd en draagt zo bij aan het begrip van innovatie.

Promovendus Kristian Peters onderscheidt drie theoretische benaderingen: de open benadering, de managementbenadering, en de ondernemersbenadering. Elk geeft een alternatieve verklaring over de wijze waarop organisaties kennisclaims zouden moeten evalueren. De drie benaderingen zijn echter niet in staat te verklaren hoe kennisclaimevaluatie in de praktijk echt werkt. Daarom past Peters een nieuwe theoretische benadering toe, die is gebaseerd op informele argumentatieleer. Ook presenteert hij de resultaten van drie verkennende studies (case studies) naar kennisclaimevaluatie in bestaande innovatieprojecten: bij Siemens Building Technology (Zwitserland), GEON en het Kennis op de Akker-innovatieprogramma. De resultaten laten zien dat informele argumentatieleer een vruchtbare basis biedt om kennisclaimevaluatie in organisaties te begrijpen. Daarnaast wijzen de resultaten erop dat de wijze van kennisclaimevaluatie belangrijk is om succesvol te innoveren.

Kristian Peters (Leeuwarden, 1983) studeerde bedrijfswetenschappen aan de RUG. Hij verrichtte zijn promotieonderzoek bij de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de RUG, waarbij hij werkzaam blijft als docent bij de afdeling Innovation Management & Strategy.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 21 juni 2018

  Grenzeloos lallen met Martijn Wieling op Lowlands Science

  Het is bekend dat alcoholgebruik spraak negatief beïnvloedt, maar hoe zit dat bij het spreken van een vreemde taal? Onderzoek suggereert dat het effect hier juist positief lijkt te zijn. Onduidelijk is echter wat er in de mond gebeurt. Dr. Martijn Wieling...

 • 14 juni 2018

  Bringing Physical Internet to life

  Van maandag 18 tot vrijdag 22 juni vindt het vijfde internationale Physical Internet congres (#IPIC2018) plaats in Groningen. De Rijksuniversiteit Groningen organiseert dit congres samen met de logistieke sector. Meer dan 250 wetenschappers en vertegenwoordigers...

 • 11 juni 2018

  Een nieuw tijdperk voor organisationele relaties | Oratie David Langley | Dinsdag 19 juni

  Nieuwe, veelbelovende internet-afhankelijke technologieën zoals digital fabrication, internet of things, blockchain en distributed artificial Intelligence worden steeds populairder. Prof. David Langley geeft in zijn oratie een toelichting op zijn ideeën...