Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kindercardioloog krijgt onderzoeksbeurs Hartstichting

03 januari 2012

Kindercardiologisch onderzoeker Michael Dickinson van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoek doen naar de oorzaak van verhoogde bloeddruk in de longen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hij heeft hiervoor een beurs van €150.000 ontvangen van de Nederlandse Hartstichting. Met deze beurs wil de Nederlandse Hartstichting talentvolle cardiovasculaire onderzoekers op het gebied van hart- en vaatziekten bij kinderen ondersteunen.

Verhoogde bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie) is een dodelijke aandoening die veel voorkomt bij patiënten met een aangeboren hartafwijking. Het dichtgroeien van de longbloedvaten vormt de basis van de ziekte. Hierdoor raakt het hart overbelast en komt de patiënt uiteindelijk te overlijden. Hoewel bekend is dat het dichtgroeien van de longbloedvaten aangezet kan worden door bloedstroomverhoging in de longen als gevolg van een aangeboren hartafwijking, is niet bekend hoe dit precies ontstaat.

Drs. Michael Dickinson doet in het centrum voor aangeboren hartafwijkingen van het UMCG onderzoek naar het dichtgroeien van de longbloedvaten. Recent hebben onderzoekers uit dit centrum een eiwit (Egr-1) gevonden dat, bij bloedstroomverhoging in de longen, verhoogd aanwezig is in de longbloedvaten. Dit eiwit zet andere eiwitten in de vaatwand aan tot actie.

Dickinson onderzoekt nu in een pulmonale hypertensie model of door remming van dit eiwit het dichtgroeien van de longbloedvaten voorkomen kan worden. Verder onderzoekt hij in longweefsel van patiënten met pulmonale hypertensie (met en zonder aangeboren hartafwijking) of en wanneer het eiwit Egr-1 tot actie komt. Als Egr-1 echt de aanjager is van het dichtgroeien van de longbloedvaten bij pulmonale hypertensie, dan kan het een nieuw aangrijpingspunt zijn voor een therapie voor deze tot nu toe dodelijke ziekte.

Het UMCG heeft een centrum voor aangeboren hartafwijkingen dat patiënten van jong tot oud alle vormen van hartzorg kan bieden. Het centrum beschikt over specifieke expertise voor het uitvoeren van bijzondere interventies bij aangeboren hartafwijkingen, zoals katheterinterventies, (open) hartchirurgie, harttransplantaties, longtransplantaties en gecombineerde hartlongtransplantaties. Daarnaast is het UMCG het landelijk expertisecentrum voor verhoogde bloeddruk in de longen bij kinderen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar via (050) 361 22 00.

 

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...