Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Kindercardioloog krijgt onderzoeksbeurs Hartstichting

03 januari 2012

Kindercardiologisch onderzoeker Michael Dickinson van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) gaat onderzoek doen naar de oorzaak van verhoogde bloeddruk in de longen bij kinderen met een aangeboren hartafwijking. Hij heeft hiervoor een beurs van €150.000 ontvangen van de Nederlandse Hartstichting. Met deze beurs wil de Nederlandse Hartstichting talentvolle cardiovasculaire onderzoekers op het gebied van hart- en vaatziekten bij kinderen ondersteunen.

Verhoogde bloeddruk in de longen (pulmonale hypertensie) is een dodelijke aandoening die veel voorkomt bij patiënten met een aangeboren hartafwijking. Het dichtgroeien van de longbloedvaten vormt de basis van de ziekte. Hierdoor raakt het hart overbelast en komt de patiënt uiteindelijk te overlijden. Hoewel bekend is dat het dichtgroeien van de longbloedvaten aangezet kan worden door bloedstroomverhoging in de longen als gevolg van een aangeboren hartafwijking, is niet bekend hoe dit precies ontstaat.

Drs. Michael Dickinson doet in het centrum voor aangeboren hartafwijkingen van het UMCG onderzoek naar het dichtgroeien van de longbloedvaten. Recent hebben onderzoekers uit dit centrum een eiwit (Egr-1) gevonden dat, bij bloedstroomverhoging in de longen, verhoogd aanwezig is in de longbloedvaten. Dit eiwit zet andere eiwitten in de vaatwand aan tot actie.

Dickinson onderzoekt nu in een pulmonale hypertensie model of door remming van dit eiwit het dichtgroeien van de longbloedvaten voorkomen kan worden. Verder onderzoekt hij in longweefsel van patiënten met pulmonale hypertensie (met en zonder aangeboren hartafwijking) of en wanneer het eiwit Egr-1 tot actie komt. Als Egr-1 echt de aanjager is van het dichtgroeien van de longbloedvaten bij pulmonale hypertensie, dan kan het een nieuw aangrijpingspunt zijn voor een therapie voor deze tot nu toe dodelijke ziekte.

Het UMCG heeft een centrum voor aangeboren hartafwijkingen dat patiënten van jong tot oud alle vormen van hartzorg kan bieden. Het centrum beschikt over specifieke expertise voor het uitvoeren van bijzondere interventies bij aangeboren hartafwijkingen, zoals katheterinterventies, (open) hartchirurgie, harttransplantaties, longtransplantaties en gecombineerde hartlongtransplantaties. Daarnaast is het UMCG het landelijk expertisecentrum voor verhoogde bloeddruk in de longen bij kinderen.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar via (050) 361 22 00.

 

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52

Meer nieuws

 • 10 juli 2020

  ENLIGHT recognized as a European University

  The ENLIGHT consortium of nine European universities, including the University of Groningen, was selected within the framework of the second call for ‘European Universities’, the European Commission's pilot program for new multilateral networks....

 • 08 juli 2020

  Piekopvang in Groningen voorbereid voor internationale studenten

  Aan het einde van de zomer komen er naast veel Nederlandse studenten ook internationale studenten naar Groningen om voor kortere of langere tijd te studeren aan de Hanzehogeschool Groningen (HG) of de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Vanwege de...

 • 03 juli 2020

  NWA Idea Generator Grant voor drie onderzoekers

  Ymkje Stienstra (UMCG), Joram Tarusaria en Ajay Kottapalli ontvangen een NWA Idea Generator Grant .