Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Het Facultair Jaaroverzicht, hoogtepunten van 2011

11 januari 2012
Tijdens zijn nieuwjaarstoespraak presenteerde decaan Jan Berend Wezeman het Jaaroverzicht 2011: 'Het fysiek en digitaal raadpleegbaar informatieblad van de faculteit, met vooral een selectie van de hoogtepunten van de faculteit in 2011. De eerste editie is nu gereed!'
Laatst gewijzigd:04 juli 2014 21:29

Meer nieuws