Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Health economics of new and under-used vaccines in developing countries: state-of-the-art analyses for hepatitis B and rotavirus in Vietnam

27 januari 2012

Promotie: mw. T.H.A. Tu, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Health economics of new and under-used vaccines in developing countries: state-of-the-art analyses for hepatitis B and rotavirus in Vietnam

Promotor(s): prof.dr. M.J. Postma

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Kosteneffectiviteit van vaccinatie van kinderen in Vietnam

Vaccinatie van kinderen in Vietnam is cruciaal voor het terugdringen van kindersterfte, concludeert promovenda Hong Anh Thi Tu. Een dergelijke vaccinatie kan volgens haar echter alleen effectief worden uitgevoerd met financiële ondersteuning van de landelijke overheid en de internationale gemeenschap. Tu onderzocht in het bijzonder of vaccinaties tegen hepatitis B en het rotavirus in Vietnam mogelijk kosteneffectieve en haalbare strategieën zijn om hepatitis B en rotavirusinfectie te voorkomen. Haar analyses benadrukken ook de belangrijke rol van de GAVI en andere internationale organisaties bij het versnellen van de ontwikkeling van vaccinatiestrategieën in ontwikkelingslanden zoals Vietnam, waar de beperkte financiële middelen de echte uitdaging vormen.

Tu concludeert dat analyses naar de kosten van ziekten, kosteneffectiviteitsanalyses en haalbaarheidsanalyses zeer nuttige gezondheidseconomische hulpmiddelen zijn voor het adviseren van beleidsmakers bij hun keuzes waar de schaarse middelen in te investeren. Voor ontwikkelingslanden, waar de gezondheidszorgprogramma's nog sterker concurreren voor de beperkte middelen, zijn keuzes op basis van dergelijke evidence-based economische analyses van cruciaal belang. Uiteindelijk zullen mensen in ontwikkelingslanden baat hebben bij een dergelijke rationele besluitvorming.

Vietnam heeft middels het Expanded Programme on Immunization (EPI) een succesvol vaccinatieprogramma opgezet. Momenteel zijn negen vaccins in het EPI opgenomen en in de toekomst zullen nieuw ontwikkelde vaccins worden toegevoegd. Vietnam heeft hier technische ondersteuning voor gekregen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en financiële ondersteuning van de Global Alliance on Vaccines and Immunization (GAVI). Tot nu toe waren er echter nauwelijks economische evaluaties of kosteneffectiviteitsanalyses uitgevoerd naar vaccinaties bij kinderen in Vietnam, ondanks het belang hiervan. Dit motiveerde Tu om kosteneffectiviteitsanalyses uit te voeren voor vaccinaties tegen hepatitis B en het rotavirus. Hepatitis B vaccins worden mogelijk te weinig gebruikt, terwijl het rotavirus vaccin een nieuw vaccin is.

Hong Anh Thi Tu (Vietnam, 1976) studeerde in Boston en Heidelberg en behaalde haar Master of Business Admistration aan de VU in Brussel. Zij verrichtte haar promotieonderzoek aan de Rijksuniversiteit Groningen bij Farmacie, afdeling Pharmacoepidemiology and Pharmacoeconomics. Het werd gefinancierd door de NUFFIC. Na haar promotie gaat zij als postdoc werken aan de universiteit van Toronto.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printView this page in: English

Meer nieuws