Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Met ziekenhuisfarmacie naar gerichte farmaceutische patiëntenzorg

24 januari 2012

Oratie: dhr. prof.dr. J.G.W. Kosterink, 16.00 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Met ziekenhuisfarmacie naar gerichte farmaceutische patiëntenzorg

Leeropdracht: Ziekenhuisfarmacie, in het bijzonder de Klinische Farmacie

Faculteit: Medische Wetenschappen

Jos Kosterink gaat in zijn rede in op de ondersteuning en de eigenstandige verantwoordelijkheid van de ziekenhuisfarmacie in de patiëntenzorg, het onderzoek en het onderwijs. In de patiëntenzorg kan de ziekenhuisfarmacie betrekking hebben op vrijwel de volledige populatie patiënten, maar is zij ook steeds meer toegesneden op subpopulaties of individuele patiënten die, al dan niet opgenomen in het ziekenhuis, specialistisch behandeld worden. Het betreft hier farmaceutische patiëntenzorg die op de populatie is gericht of is toegesneden op de patiënt als individu.

Kosterink bespreekt ook de innovatie en het onderzoek, noodzakelijk om de patiëntenzorg op dit punt te verbeteren met een duidelijke focus op targeted therapies en personalized medicine binnen het thema Healthy Ageing. Hij laat zien dat de ontwikkeling van nieuwe verbindingen en toedieningsvormen en technieken kunnen leiden tot een betere patiëntselectie, therapie evaluatie en geneesmiddelontwikkeling, uitmondend in gerichte therapie en zorg. Voorbeelden zijn het onderzoek naar (radioactief) gelabelde monoclonale antilichamen toegepast in de oncologie, toedieningsvormen voor de delivery van geneesmiddelen waaronder monoclonale antilichamen in de dikke darm, en onderzoek op het gebied van analyse van geneesmiddelen ter verbetering van de individuele farmacotherapie (Therapeutic Drug Monitoring). In de toekomst zal volgens Kosterink meer onderzoek worden gedaan naar het identificeren van parameters die van invloed zijn op de uitkomst van de farmacotherapie bij patiëntenpopulaties en de individuele patiënt, zowel wat betreft effect als bijwerkingen.

Op het gebied van onderwijs vindt Kosterink dat studenten eerder moeten kennisnemen van de dagelijkse farmaceutische praktijk en multidisciplinaire samenwerking om uiteindelijk een goede (ziekenhuis)apotheker en behandelaar te worden. Gezamenlijk onderwijs van studenten geneeskunde en farmacie moet daar onderdeel van uit maken.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42

Meer nieuws

 • 19 oktober 2018

  € 4 miljoen EU-subsidie voor onderzoek naar erfelijke stofwisselingsziekten

  Een onderzoeksnetwerk, geleid door Barbara Bakker en Terry Derks van de afdeling kindergeneeskunde van het UMCG, heeft een EU-subsidie gekregen van € 4 miljoen. Hiermee kunnen zij vijftien jonge onderzoekers aantrekken, die onderzoek gaan doen naar...

 • 18 oktober 2018

  Toegangscontrole Universiteitsbibliotheek Binnenstad

  In november worden de toegangspoortjes in de Universiteitsbibliotheek Binnenstad getest. Als deze test naar tevredenheid verloopt, worden de poortjes definitief in gebruik genomen.

 • 16 oktober 2018

  Consultatiebureaus voor ouderen niet effectief

  Kan een Consultatiebureau voor ouderen er voor zorgen dat (kwetsbare) ouderen zo gezond mogelijk oud worden? Nee, zo blijkt uit onderzoek van het UMCG, Rijksuniversiteit Groningen, Hogeschool Windesheim en Leyden Academy on Vitality and Ageing.