Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Over de maakbaarheid van de chirurg

17 januari 2012

Oratie: dhr. prof.dr. J.P.E.N. Pierie, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Over de maakbaarheid van de chirurg

Leeropdracht: Medisch onderwijs, i.h.b. endoscopische chirurgie

Faculteit: Medische Wetenschappen

Prof.dr. Jean-Pierre Pierie bespreekt in zijn oratie de opleiding van de endoscopisch chirurg. De endoscopisch chirurg is maakbaar, concludeert de hoogleraar, mits hij of zij de juiste stereotactische eigenschappen en de juiste attitude bezit.

Onderzoek door de Inspectie van de Gezondheidszorg in alle Nederlandse ziekenhuizen heeft aangetoond dat er een sterke maatschappelijke behoefte is aan een gestructureerde opleiding voor de endoscopische chirurgie. Endoscopische chirurgie stelt heel specifieke eisen aan de techniek en de daarbij behorende motorische en stereotactische vaardigheden van de operateur. De te doorlopen procedure vereist ook een ander ‘risicodenken’, dus een andere ‘mind set’ van de operateur en het team, in vergelijking met de klassieke ‘open’ chirurgie.

Het belangrijkste onderdeel van de leeropdracht van hoogleraar Pierie is de ontwikkeling van een leergang ‘Endoscopische chirurgie’. Daartoe zullen eindtermen worden geformuleerd. De verschillende onderdelen, stappen en resultaten van deze leergang worden getoetst en geanalyseerd. Door middel van wetenschappelijk onderzoek zullen de langere termijneffecten en het rendement van de leergang in kaart worden gebracht.

In deze leergang zullen geschikte kandidaten worden geselecteerd op basis van stereotactische vaardigheden en persoonlijke kenmerken zoals een zekere mate van onverstoorbaarheid en precisie, de ‘homo endo-chirurgus’. Verder is de juiste professionele attitude van belang. Het gaat dus om deels maakbare en deels minder maakbare factoren. Aan het einde van de leergang ‘Endoscopische chirurgie’, die bestaat uit verschillende stappen waaronder simulatieoperaties, zullen de kandidaten een objectieve, reproduceerbare meesterproef moeten afleggen.

De leergang kan worden ingepast in een effectievere opleiding tot chirurg van twee algemene jaren en drie of vier differentiatie- of verdiepingsjaren, vanuit een regionale opleidingsgedachte. Deze indeling zou goed passen in de huidige herschikking van taken van de medisch specialist. Het sluit bovendien beter aan bij de internationale opleidingsprogramma’s voor medisch specialisten en de volumegestuurde richtlijnen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:42
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 19 maart 2018

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

  Stemwegwijzer.nl wijst kiezer de weg op 21 maart

 • 16 maart 2018

  Kunst kan dorp weerbaarder maken

  Kunst-georiënteerde gemeenschapsactiviteiten kunnen bijdragen aan het opbouwen van veerkracht in dorpen. Dergelijke projecten bieden de kans om inwoners meer met elkaar en hun gemeenschap te verbinden. Inwoners zijn vervolgens meer bereid en beter in...

 • 14 maart 2018

  Kiezer straft politieke partijen voor besturen gemeente

  Politieke partijen die deelnemen aan het gemeentebestuur verliezen bij de volgende gemeenteraadsverkiezingen gemiddeld vier tot acht procent van hun raadszetels. Voor partijen die weinig wethouders leveren is dit verlies twee keer zo groot als voor...