Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Half miljoen voor onderzoek naar duurzame inzetbaarheid 'HealthyAgeing@Work'

06 december 2011

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft € 500.000 subsidie van ZonMW ontvangen voor twee onderzoeksprojecten gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers in zware beroepen: de zorgsector en de vleesverwerkende industrie. De projecten vallen binnen de onderzoekslijn Healthy Aging at Work, één van de onderdelen van het UMCG-speerpunt Healthy Ageing.

Het eerste project wordt uitgevoerd binnen de zorgafdelingen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en richt zich op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De afdeling Sociale Geneeskunde van het UMCG heeft hiervoor de methodiek ODIN (oplossingsgericht werken aan duurzame inzetbaarheid) ontwikkeld. Deze richt zich op de coachingvaardigheden van leidinggevenden en de bewustwording en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers om een gezonde en stimulerende werkomgeving te creëren. Doel van de methodiek is om knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid te voorkomen en op een goede manier aan te pakken. Door gezamenlijk maatwerkafspraken te maken, kunnen werknemers nu en in de toekomst inzetbaar blijven met behoud van gezondheid.

Volgens de onderzoekers is het belang van het onderzoek groot: “De zorgsector vergrijst sterk; een groot deel van de werknemers is ouder dan 45 jaar. Daarnaast neemt de zorgvraag de komende jaren toe, door meer oudere mensen met een grotere zorgbehoefte. Het is van groot belang om werknemers zo lang mogelijk duurzaam aan het werk te houden”. Het onderzoek begint in januari 2012 en zal twee jaar duren. De ODIN-methodiek is - na een succesvolle proef - al op enkele afdelingen in het UMCG in gebruik genomen.

Het tweede project vindt plaats bij voedingsmiddelenbedrijf VION Food Nederland. Het UMCG gaat de effecten onderzoeken van het invoeren van functiespecifieke Preventief Medisch Onderzoeken (PMO) en ‘evidence-based’ interventies. Het bedrijf wil hiermee de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers optimaliseren. Op basis van het PMO en een risico-inventarisatie maken werknemer, werkgever en bedrijfsarts een interventieplan, gericht op behoud of herstel van inzetbaarheid. De geïntegreerde aanpak en de specifieke invulling van het PMO en daaraan gekoppelde interventies zijn nieuw in Nederland en het UMCG onderzoekt daarom de effecten daarvan. Vanaf 2012 worden het PMO en de interventies ingevoerd bij verschillende vestigingen van VION Foodgroup in Nederland. Deze zogenoemde FLESH-studie (Functional Labour Evaluation for Sustained Health and employment) wordt uitgevoerd door de afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Sociale Geneeskunde van het UMCG.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar op (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:31

Meer nieuws