Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Half miljoen voor onderzoek naar duurzame inzetbaarheid 'HealthyAgeing@Work'

06 december 2011

Het Universitair Medisch Centrum Groningen heeft € 500.000 subsidie van ZonMW ontvangen voor twee onderzoeksprojecten gericht op duurzame inzetbaarheid van werknemers in zware beroepen: de zorgsector en de vleesverwerkende industrie. De projecten vallen binnen de onderzoekslijn Healthy Aging at Work, één van de onderdelen van het UMCG-speerpunt Healthy Ageing.

Het eerste project wordt uitgevoerd binnen de zorgafdelingen van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) en richt zich op het verbeteren van de duurzame inzetbaarheid van medewerkers. De afdeling Sociale Geneeskunde van het UMCG heeft hiervoor de methodiek ODIN (oplossingsgericht werken aan duurzame inzetbaarheid) ontwikkeld. Deze richt zich op de coachingvaardigheden van leidinggevenden en de bewustwording en eigen verantwoordelijkheid van medewerkers om een gezonde en stimulerende werkomgeving te creëren. Doel van de methodiek is om knelpunten op het gebied van duurzame inzetbaarheid te voorkomen en op een goede manier aan te pakken. Door gezamenlijk maatwerkafspraken te maken, kunnen werknemers nu en in de toekomst inzetbaar blijven met behoud van gezondheid.

Volgens de onderzoekers is het belang van het onderzoek groot: “De zorgsector vergrijst sterk; een groot deel van de werknemers is ouder dan 45 jaar. Daarnaast neemt de zorgvraag de komende jaren toe, door meer oudere mensen met een grotere zorgbehoefte. Het is van groot belang om werknemers zo lang mogelijk duurzaam aan het werk te houden”. Het onderzoek begint in januari 2012 en zal twee jaar duren. De ODIN-methodiek is - na een succesvolle proef - al op enkele afdelingen in het UMCG in gebruik genomen.

Het tweede project vindt plaats bij voedingsmiddelenbedrijf VION Food Nederland. Het UMCG gaat de effecten onderzoeken van het invoeren van functiespecifieke Preventief Medisch Onderzoeken (PMO) en ‘evidence-based’ interventies. Het bedrijf wil hiermee de duurzame inzetbaarheid van haar werknemers optimaliseren. Op basis van het PMO en een risico-inventarisatie maken werknemer, werkgever en bedrijfsarts een interventieplan, gericht op behoud of herstel van inzetbaarheid. De geïntegreerde aanpak en de specifieke invulling van het PMO en daaraan gekoppelde interventies zijn nieuw in Nederland en het UMCG onderzoekt daarom de effecten daarvan. Vanaf 2012 worden het PMO en de interventies ingevoerd bij verschillende vestigingen van VION Foodgroup in Nederland. Deze zogenoemde FLESH-studie (Functional Labour Evaluation for Sustained Health and employment) wordt uitgevoerd door de afdelingen Revalidatiegeneeskunde en Sociale Geneeskunde van het UMCG.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar op (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:54

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...