Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Universiteiten sluiten hoofdlijnenakkoord

09 december 2011

Staatssecretaris Zijlstra en de vereniging van universiteiten (VSNU) hebben vandaag een akkoord gesloten, waarin in hoofdlijnen is vastgelegd welke prestaties de universiteiten in 2015 gerealiseerd zullen hebben en welke maatregelen de staatssecretaris neemt om dit mogelijk te maken.

De afspraken moeten leiden tot verbetering van het studiesucces, een scherper onderzoeksprofiel en een betere benutting van de resultaten van het onderzoek. Voor de zomer van 2012 worden de afspraken verder uitgewerkt in prestatieafspraken voor elke individuele universiteit.

De prestatieafspraken zijn gekoppeld aan voorwaardelijke financiering. ‘Wie zijn afspraken niet nakomt, zal dat merken in zijn portemonnee,’ aldus de staatssecretaris.

Onderteking van het akkoord/foto: Xandra Baldessari
Onderteking van het akkoord/foto: Xandra Baldessari

Het hoofdlijnenakkoord geeft de kaders aan waarbinnen de individuele universiteiten afspraken maken met de overheid. ‘Er is dus nu duidelijkheid over de onderwerpen waarover we met het ministerie afspraken gaan maken', zegt collegevoorzitter Sibrand Poppema, die bij de ondertekening aanwezig was. De afspraken zullen aansluiten bij de bestaande ambities van de universiteiten.

Voor de universiteiten is het van groot belang dat het kabinet op basis van de afspraken de intensiveringsmiddelen uit het Regeerakkoord toekent aan de universiteiten. Daarmee worden de effecten van de langstudeerdersmaatregel voor de universiteiten gecompenseerd.

In het hoofdlijnenakkoord nemen de universiteiten maatregelen om het rendement van opleidingen te verhogen en uitval en het wisselen van studies te beperken. Onder andere komt er meer differentiatie in het onderwijs, naar niveau, inhoud en vorm. Dat kan bijvoorbeeld via brede bachelors, excellentietrajecten of vorming van graduate schools.

Om de internationale positie van het Nederlandse wetenschappelijk onderzoek te versterken, zetten de universiteiten verdere stappen op het gebied van zwaartepuntvorming en samenwerking. Elke universiteit zal op ten minste enkele gebieden tot de wereldtop behoren. Vanuit hun wetenschappelijke zwaartepunten dragen de universiteiten actief bij aan het landelijk innovatiebeleid (topsectoren) en aan de aanpak van de Europese Grand Challenges.

Laatst gewijzigd:05 januari 2018 12:47
printView this page in: English

Meer nieuws