Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Vier tot acht weken te vroeg geboren: verhoogd risico op gedragsproblemen

07 december 2011

In Nederland worden jaarlijks bijna 200.000 kinderen geboren. Circa 8% van deze kinderen, ongeveer 15.000 kinderen per jaar, wordt te vroeg geboren. Sommigen van hen worden extreem vroeg geboren, maar veruit de meeste kinderen (ruim 80% van alle te vroeg geborenen) worden 4 tot 8 weken te vroeg geboren. Van deze ‘matig prematuur’ geboren kinderen is bekend dat zij een hogere kans hebben op ziekte en overlijden in het eerste levensjaar. Een studie onder 1500 kinderen laat nu zien dat deze kinderen op 4-jarige leeftijd ook meer gedrags- en emotionele problemen vertonen dan op tijd geboren kinderen. Onderzoeker Marieke Potijk van de afdeling Gezondheidswetenschappen van het UMCG publiceert vandaag haar resultaten in het tijdschrift Archives of Disease in Childhood.

Sinds enkele jaren is bekend dat matig prematuur geboren kinderen vaker achter blijven in groei en ontwikkeling. De studie van Potijk en haar collega-onderzoekers brengt deze ontwikkelingsproblemen voor het eerst in kaart bij een grote groep 4-jarige kinderen.

Gedragsproblemen

De resultaten van de studie laten zien dat matig prematuur geboren kinderen 70% meer kans hadden op externaliserende problemen, zoals aandachtsproblemen en agressief gedrag. Het risico op internaliserende problemen bleek echter groter: matig prematuur geboren kinderen hadden 2,5 keer meer kans op problemen als emotioneel reactief, angstig, teruggetrokken en somatiserend gedrag. Somatiserend gedrag uit zich in het ontwikkelen van lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn, waarvoor geen ziekteoorzaken te vinden zijn.

Verschil tussen jongens en meisjes

Bij de te vroeg geboren jongens kwamen externaliserende problemen meer voor en bij de meisjes internaliserende problemen. Het is bekend dat gedragsproblemen een negatieve invloed kunnen hebben op schoolprestaties en sociale ontwikkeling. Om probleemgedrag op schoolleeftijd en in de tienerjaren te voorkomen, zouden al op jonge leeftijd preventieve maatregelen genomen moeten worden.

Lollypop en Pinkeltje

Dit onderzoek vergeleek de resultaten van 995 matig prematuur en 577 op tijd geboren kinderen en maakt deel uit van de grote studie Lollypop (Longitudinal Preterm Outcome Project). In Nederland staat deze studie ook bekend als ‘Pinkeltje’. De Lollypop studie bevat gegevens van 13 consultatiebureaus in geheel Nederland en is gericht op het volgen van de groei, ontwikkeling en gezondheid van met name de matig prematuur geboren kinderen. 

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar op (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:55

Meer nieuws

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...

 • 26 januari 2023

  Omvangrijk medisch proefschrift presenteert voorspellers voor chronische darmziekten

  UMCG-promovendus Arno Bourgonje (26) schreef misschien wel het meest omvangrijke medische proefschrift dat ooit in Nederland is verschenen.

  Bourgonje deed onder supervisie van vier promotoren van de UMCG-afdelingen Maag-, Darm-, en Leverziekten en...