Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Geneeskundestudenten kunnen coschappen nu ook in Nicaragua doen

14 december 2011

Studenten Geneeskunde kunnen vanaf nu ook een deel van hun coschappen in een ziekenhuis of gezondheidscentrum in San Carlos, Nicaragua gaan doen. Om dit mogelijk te maken ondertekenden het Universitair Medisch Centrum (UMCG) en de Stedenband Groningen - San Carlos 13 december een samenwerkingsovereenkomst op het stadhuis in Groningen.

Doel van de samenwerking is om jaarlijks zes tot acht Geneeskundestudenten in het tweede jaar van hun masteropleiding een coassistentschap Sociale Geneeskunde of Gynaecologie/Verloskunde in Nicaragua te laten doen voor een periode van acht tot twaalf weken. Het studieverblijf in Nicaragua biedt studenten de gelegenheid zich breed te ontwikkelen in een ontwikkelingsland. Voor de Stedenband is de bemiddeling bij de uitzending van de studenten een manier om de kwaliteit van de ziekenhuiszorg in Nicaragua te verbeteren en om de kennisuitwisseling tussen medische instellingen hier en daar te bevorderen.

De Stedenband Groningen - San Carlos treedt op als intermediair tussen de studenten en het ziekenhuis Luis Felipe Moncada en de gezondheidscentra in Nicaragua. De Stedenband beschikt in Nicaragua over een goed functionerend netwerk, waardoor het in staat is toe te zien op goede opleidingsomstandigheden en een adequate begeleiding van de studenten. Ook zorgt de Stedenband voor een lokaal/regionaal aanspreekpunt voor de studenten, voorlichting en hulp bij het zoeken van huisvesting.

Om in aanmerking te komen voor een van de coschappen in Nicaragua moeten studenten beschikken over een zogenoemd tropencertificaat. Zij ontvangen dit na het succesvol afronden van de voorbereidingscursus voor een coschap in de tropen. Ook beheersing van de Spaanse taal is een vereiste.

Het UMCG sloot eerder al een samenwerkingsovereenkomst met Stichting Sintan, die het mogelijk maakt voor Geneeskundestudenten om ook een deel van hun coschappen te lopen in ziekenhuizen in Tanzania.

Het UMCG vindt internationalisering belangrijk en biedt studenten graag de mogelijkheid hun horizon te verbreden, kennis te maken met een andere cultuur en te zien hoe de gezondheidzorg is georganiseerd in andere landen. Coschappen in het buitenland zijn een verrijking van de opleiding tot dokter en zorgen voor een verbreding die wezenlijk is voor het vak.

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, via (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:55

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...