Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Noé van Hulst benoemd als directeur Energy Academy Europe

14 december 2011

De heer Noé van Hulst (55) is benoemd als directeur van de Energy Academy Europe. Dit beoogde topinstituut heeft als doel om Nederland internationaal een vooraanstaande positie te geven op het gebied van energie en de transitie naar duurzaamheid.

Noé van Hulst is sinds 2007 secretaris-generaal van het International Energy Forum (IEF) in Saoedi-Arabië, het overlegplatform van aardolie producerende en consumerende landen. Daarvoor was hij directeur strategie bij het International Energy Agency in Parijs en directeur-generaal voor energie bij het ministerie van Economische Zaken.

De eerste activiteiten van de Academy starten op 1 september 2012. In samenwerking met bedrijven zullen in de komende jaren nieuwe opleidingen en onderzoekprojecten worden ontwikkeld. In de komende tien jaar zullen kennisinstellingen, het bedrijfsleven en de overheid in totaal 100 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van het instituut. Minister Verhagen heeft in het kader van de Green Deal zes miljoen euro van het rijk toegezegd.

De Energy Academy Europe is uniek, omdat zij de hele onderwijsketen van wetenschappelijk onderwijs tot en met vakopleidingen in het mbo combineert. Dat gebeurt in een omgeving van fundamenteel, strategisch en toegepast onderzoek op topniveau, die deel uitmaakt van een sterk internationaal netwerk. De werkwijze brengt alfa-, bèta- en gamma-expertise samen.

Met deze ingrediënten zal de Energy Academy Europe een belangrijke bijdrage leveren aan het moderniseren van de energievoorziening. Het sterke internationale netwerk van Van Hulst en zijn internationale energiekennis en -ervaring sluiten uitstekend aan bij de ambitie van de Academy om studenten, onderzoekers en bedrijven uit de hele wereld aan te trekken.

Van Hulst is benoemd door de stuurgroep van de Energy Academy Europe, waarin zitting hebben Gertjan Lankhorst (CEO GasTerra), Gerrit van Werven (directeur Stichting Energy Valley), Henk Pijlman (voorzitter College van Bestuur Hanzehogeschool Groningen) en Sibrand Poppema (voorzitter College van Bestuur Rijksuniversiteit Groningen, voorzitter stuurgroep).

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:30
printView this page in: English

Meer nieuws