Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Visualization of dense line data

09 december 2011

Promotie: dhr. M.H. Everts, 12.45 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Visualization of dense line data

Promotor(s): prof.dr. J.B.T.M. Roerdink

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Meer zicht op dicht opeengepakte kromme lijnen

Het proefschrift van Maarten Everts behandelt de visualisatie van grote aantallen dicht opeengepakte (gekromde) lijnen. Dergelijke verzamelingen van lijnen komen in verschillende domeinen voor, waarvan hij er twee behandelt. Het eerst is het medische domein, waar zogenaamde DTI fiber tracts inzicht kunnen verschaffen in de structuur van de witte stof in de hersenen. Het tweede domein is de numerieke wiskunde, waar stromingslijnen informatie verschaffen over het gedrag van de stroming in vloeistoffen en gassen in simulaties.

Voor beide soorten lijnen geldt dat als ze op een naïeve manier gevisualiseerd worden er al gauw sprake is van een warboel van overlappende lijnen waaruit weinig inzicht te halen is. Daarom zijn in de loop van de jaren visualisatiemethoden ontwikkeld die helpen de structuur en de onderlinge ruimtelijke relaties van de lijnen inzichtelijk te maken. Dit proefschrift levert een viertal bijdragen op dit gebied.

De eerste is een snelle nieuwe methode voor het extraheren van fiber tracts waarin de onderliggende DTI data omgezet wordt naar een graaf (een verzameling punten en verbindingen) om daar het kortste-pad-algoritme van de bekende Nederlandse informaticus Edsger Dijkstra op toe te passen. Vervolgens introduceert Everts een nieuwe visualisatiemethode voor grote verzamelingen lijnen, die gebaseerd is op traditionele illustratieve technieken. De resulterende visualisaties lijken qua stijl op met de hand gemaakte zwart-wit illustraties. In het daarop volgende hoofdstuk beschrijft Everts een methode voor het creëren van abstracte representaties van verzamelingen lijnen voor het inzicht geven in de globale structuur. Ten slotte introduceert hij in het laatste hoofdstuk een flexibel lijn-stijl model voor het visualiseren van stromingslijnen.

Maarten Everts (Hoogeveen, 1981) studeerde informatica in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Johann Bernoulli Institute van de RUG en gefinancierd door NWO. Everts is na afronding van het onderzoek gaan werken bij TNO Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 11 september 2018

  Van Klokhuis-vraag naar Veni-subsidie

  Als kind was Jorrig Vogels al gefascineerd door taal en vergeleek hij de verschillende woorden voor ingrediënten op verpakkingen. Een jaar terug sleepte de taalonderzoeker een Veni-beurs in de wacht. ‘Taal heeft iets telepathisch: het beeld dat ík in...

 • 07 september 2018

  Constructief overleg – gezamenlijke overeenkomst

  Na een intensief en constructief gesprek met de actievoerende studenten van studentenpartij DAG en ROOD (jongeren SP) is donderdagavond een gezamenlijke overeenkomst bereikt op vier punten, vooral gericht op de lange termijn.

 • 05 september 2018

  Broedplaats voor slimme technologie

  ‘Samenwerking tussen De Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG en industrie op het gebied van slimme technologie leidt tot innovatie en nieuwe bedrijvigheid.’ Dat zegt Hugo Velthuijsen, directeur van het Marion van Os Centrum voor Ondernemerschap...