Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Visualization of dense line data

09 december 2011

Promotie: dhr. M.H. Everts, 12.45 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Visualization of dense line data

Promotor(s): prof.dr. J.B.T.M. Roerdink

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Meer zicht op dicht opeengepakte kromme lijnen

Het proefschrift van Maarten Everts behandelt de visualisatie van grote aantallen dicht opeengepakte (gekromde) lijnen. Dergelijke verzamelingen van lijnen komen in verschillende domeinen voor, waarvan hij er twee behandelt. Het eerst is het medische domein, waar zogenaamde DTI fiber tracts inzicht kunnen verschaffen in de structuur van de witte stof in de hersenen. Het tweede domein is de numerieke wiskunde, waar stromingslijnen informatie verschaffen over het gedrag van de stroming in vloeistoffen en gassen in simulaties.

Voor beide soorten lijnen geldt dat als ze op een naïeve manier gevisualiseerd worden er al gauw sprake is van een warboel van overlappende lijnen waaruit weinig inzicht te halen is. Daarom zijn in de loop van de jaren visualisatiemethoden ontwikkeld die helpen de structuur en de onderlinge ruimtelijke relaties van de lijnen inzichtelijk te maken. Dit proefschrift levert een viertal bijdragen op dit gebied.

De eerste is een snelle nieuwe methode voor het extraheren van fiber tracts waarin de onderliggende DTI data omgezet wordt naar een graaf (een verzameling punten en verbindingen) om daar het kortste-pad-algoritme van de bekende Nederlandse informaticus Edsger Dijkstra op toe te passen. Vervolgens introduceert Everts een nieuwe visualisatiemethode voor grote verzamelingen lijnen, die gebaseerd is op traditionele illustratieve technieken. De resulterende visualisaties lijken qua stijl op met de hand gemaakte zwart-wit illustraties. In het daarop volgende hoofdstuk beschrijft Everts een methode voor het creëren van abstracte representaties van verzamelingen lijnen voor het inzicht geven in de globale structuur. Ten slotte introduceert hij in het laatste hoofdstuk een flexibel lijn-stijl model voor het visualiseren van stromingslijnen.

Maarten Everts (Hoogeveen, 1981) studeerde informatica in Groningen. Het onderzoek werd uitgevoerd bij het Johann Bernoulli Institute van de RUG en gefinancierd door NWO. Everts is na afronding van het onderzoek gaan werken bij TNO Groningen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printView this page in: English

Meer nieuws

 • 22 februari 2019

  RUG gunt bouw Feringa Building aan Ballast Nedam

  De bouwkundige aanbestedingsprocedure voor de bouw van onze nieuwe Feringa Building is binnenkort afgerond: Ballast Nedam gaat het indrukwekkende gebouw voor Beta-technisch onderwijs en onderzoek bouwen op de Zernike Campus.

 • 20 februari 2019

  De ongebruikelijke erfelijkheid van telomeerlengte

  Bij de overerving van telomeerlengte spelen epigenetische effecten een belangrijke rol. Zeker een derde van de overerving is epigenetisch van aard. Dat concluderen Groninger onderzoekers, die voor het eerst een schatting van dit fenomeen konden maken...

 • 19 februari 2019

  Nanoporiën maken massaspectrometer voor eiwitten mogelijk

  RUG-onderzoekers hebben nanoporiën ontwikkeld waarmee ze direct de massa van kleine eiwitjes (peptiden) kunnen meten. Een artikel over deze ontdekking is op 19 februari jl. gepubliceerd in het tijdschrift Nature Communications.