Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gustaaf Biezeveld: Pleidooi voor landelijk milieutoezicht

05 november 2011
Het milieutoezicht op bedrijven kan beter worden uitgevoerd door een landelijke 'autoriteit'. Dat vinden milieu-officier van justitie en bijzonder hoogleraar milieurecht aan de RUG prof. mr. dr. G.A. Biezeveld en Margot Stoové, beleidsmedewerker bij het Functioneel Parket van het Openbaar Minsterie (OM). Nu is het toezicht ondergebracht bij de overheid: gemeenten, provincies en het Rijk. Lees het artikel in de Telegraaf van 5 november 2011.
Laatst gewijzigd:22 oktober 2019 14:47

Meer nieuws