Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Gerard Tieks tweede bij Nederlands-Duitse Juristenprijs 2011

17 november 2011

Gerard Tieks heeft met zijn scriptie getiteld 'Psychische overmacht en entschuldigender Notstand. Een Nederlands-Duitse rechtsvergelijking' een tweede plaats in de wacht gesleept bij de Nederlands-Duitse Juristenprijs 2011. De uitreiking was donderdag 17 november jl. te Hengelo.

Deze prijs wordt georganiseerd door twee advocatenkantoren: het Nederlandse JPR Advocaten en het Duitse Alpmann Fröhlich. De prijs wordt elke twee jaar uitgeloofd onder studenten of net afgestudeerde juristen uit Nederland en Duitsland die zich in hun scriptie hebben beziggehouden met gensoverschrijdende vraagstukken, waarbij de rechtstelsels van Nederland en Duitsland met elkaar worden vergeleken, of waarin een Europeesrechtelijk onderwerp wordt behandeld.

Op dit moment is Gerard Tieks als promovendus verbonden aan de vakgroep Strafrecht en Criminologie van de RUG.

Laatst gewijzigd:03 februari 2017 10:05

Meer nieuws