Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Prestigieuze Europese onderzoeksbeurs voor verouderingsbioloog Peter Lansdorp

02 november 2011

De Europese onderzoeksorganisatie ERC (European Research Council) heeft een Advanced Investigator Grant toegekend aan prof. dr. Peter Lansdorp. Deze prestigieuze beurs is bestemd voor toponderzoekers die excellent en innovatief onderzoek doen. Lansdorp is hoogleraar verouderingsbiologie en wetenschappelijk directeur van het nieuwe European Research Institute on the Biology of Ageing (ERIBA) van het Universitair Medisch Centrum Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen. Lansdorp krijgt een bedrag van 2,5 miljoen euro voor zijn onderzoeksproject naar de rol van telomeren en stamcellen in verouderingsprocessen.

Met zijn onderzoek wil Lansdorp beter inzicht krijgen in de regulatie van de vernieuwing en de uitrijping van stamcellen en de rol van versnelde verkorting van telomeren (chromosoom uiteinden) en numerieke chromosomale afwijkingen in verouderingsprocessen. Hierbij maakt hij gebruik van nieuwe DNA sequencing technologie. Voor het onderzoek naar de verkorting van telomeren wordt - behalve van muismodellen - ook gebruik gemaakt van het lichaamsmateriaal van deelnemers aan LifeLines, het grote bevolkingsonderzoek onder 165.000 inwoners van Noord-Nederland.

Lansdorp is wetenschappelijk directeur van ERIBA, het nieuwe Europese onderzoeksinstituut van de RUG en het UMCG en werkte eerder aan de University of Britisch Columbia in Vancouver (Canada). Hij studeerde geneeskunde aan de Erasmus Universiteit en promoveerde in 1985 aan de Universiteit van Amsterdam. Zijn onderzoek is gericht op de rol van genetische instabiliteit bij veroudering en het ontstaan van kanker. Met name kijkt hij naar telomeren, de structuren die de uiteinden van chromosomen beschermen.

Het UMCG bouwt aan de toekomst van gezondheid, waarbij de focus ligt op Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden. Gezond ouder worden duurt een leven lang en begint al bij de conceptie: ouders die hun genen doorgeven en dus ook hun eventuele risico's en kansen voor een gezonde levensloop of het ontstaan van ziekte later in het leven. Levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. Maar over de invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Die kennis vergaart het UMCG onder andere met het longitudinale bevolkingsonderzoek LifeLines en het researchinstituut ERIBA waar wetenschappers fundamenteel onderzoek doen naar verouderingsprocessen. Daarbij werkt het UMCG samen met de Rijksuniversiteit Groningen, hogescholen, overheden en bedrijfsleven in het Healthy Ageing Network Northern Nederlands (HANNN) om van Noord-Nederland een Europese topregio te maken op het gebied van gezond ouder worden.

 

Noot voor de pers

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met persvoorlichting UMCG, bereikbaar via (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:52

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...