Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Getting the assumptions right: essays on the demand and supply of piped water services in developing countries

24 november 2011

Promotie: mw. C.H.J.M. van den Berg, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Getting the assumptions right: essays on the demand and supply of piped water services in developing countries

Promotor(s): prof.dr. H. Folmer

Faculteit: Ruimtelijke Wetenschappen

Leidingwater in ontwikkelingslanden

Waarom is het zo moeilijk de stedelijke bevolking in ontwikkelingslanden van leidingwater te voorzien op een manier die financieel-economisch duurzaam is? Financieel-economische duurzaamheid betekent dat de consumenten een prijs voor leidingwater betalen die alle kosten van deze service dekken. Het gebrek aan een regelmatige stroom van bijdragen wanneer de huidige consumenten niet voorzien in de volledige kosten van de waterleidingsvoorziening, kan ertoe leiden dat investeringen achterwege blijven. Mogelijke gevolgen zijn dat afvalwater direct in het oppervlaktewater terechtkomt, dat te veel grondwater wordt gebruikt en dat verzilting en watervervuiling optreden.

Kennis over de markten voor drinkwater in ontwikkelingslanden ontbreekt grotendeels. Er is wel wetenschappelijke literatuur, maar die betreft voornamelijk de watermarkt in de ontwikkelde wereld. Het gevolg is dat veel van de resultaten voor ontwikkelde landen gebruikt worden om beleid te ontwikkelen in ontwikkelingslanden. Maar het kopiëren van modellen en normen van ontwikkelde landen naar ontwikkelingslanden kan leiden tot inadequaat beleid, wanneer de situatie daar erg verschillend is. Een opvallend kenmerk van de watermarkt in ontwikkelingslanden is dat deze minder homogeen is dan in ontwikkelde landen. Leidingwater is vaak maar één van de verschillende waterbronnen die de bevolking ter beschikking staan. De verschillen in kwaliteit, beschikbaarheid en kosten van de waterbronnen maken dat voor verschillende doeleinden verschillende bronnen worden gebruikt.

Caroline van den Berg (Nieuw-Zeeland, 1962) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Zij promoveert aan de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen van de Rijksuniversiteit Groningen. Van den Berg is als deskundige op het gebied van leidingwatervoorziening en afvalverwerking werkzaam bij de Wereldbank in Washington D.C.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws