Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Multidrug resistance and its regulation in Enterococcus faecalis

25 november 2011

Promotie: dhr. M. Tariq, 11.00 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Multidrug resistance and its regulation in Enterococcus faecalis

Promotor(s): prof.dr. J. Kok

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Multidrugresistentie en de regulatie daarvan inEnterococcus faecalis

Muhammad Tariq toont in zijn proefschrift aan dat het ABC-type multidrugresistentie (MDR) systeem EmrCD verantwoordelijk is voor MDR inEnterococcus faecalis. DeemrCDgenen komen, onafhankelijk van de aanwezigheid van drugs, tijdens de exponentiële groeifase tot expressieE. faecalis. EmrR is verantwoordelijk voor de regulatie van deemrCDgenen. De expressie van EmrR zelf is niet afhankelijk van drugs maar de resultaten duidden erop dat het EmrR eiwit deemrCDtranscriptie activeert en dat, zodra drugmoleculen de cel binnendringen, het EmrCD systeem de drugs weer naar buiten de cel pompt.

Biofims spelen een belangrijke rol in MDR omdat de dichte biofilmmatrix een barrière vormt voor de werking van antimicrobiële stoffen. Heterogeniteit in de aanwezigheid op de buitenkant van de cellen van met endocarditis en biofilm geassocieerde Ebp pili (‘draden’) is gecorreleerd met heterogeniteit in de lading van het celoppervlak (de zèta potentiaal). Tariq laat zien dat cellen met pili minder negatief geladen zijn dan cellen met pili en dat celkweken die homogeen met pili bedekt zijn ook homogeen zijn voor wat betreft de zèta potentiaal.

In het Addendum bij het proefschrift werden, in het kader van het ERA-net programma Pathogenomics, op een high-throughput manier verschillende genen voor celoppervlakte eiwitten en regulatoren geïdentificeerd die betrokken zijn bijE. faecalisinfecties zoals die voor adhesie, resistentie tegen de immuunrespons, kolonisatie en signalering. Het proefschrift van Tariq vormt een “roadmap” voor toekomstig onderzoek aan Enterococcen en kan bijdragen aan de selectie van potentiële targets voor de ontwikkeling van anti-enterococcus procedures.

Muhammad Tariq (Pakistan, 1980) studeerde biotechnologie aan de Quaid-i-Azam University in Islamabad. Zijn promotieonderzoek deed hij aan de Rijksuniversiteit Groningen, bij de vakgroep Moleculaire Genetica van het GBB. Het werd gefinancierd door de Higher Education Commission of Pakistan.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:41
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws

 • 23 februari 2018

  Miljoenenpremies naar vier Groningse toponderzoekers

  Vier Groningse RUG-wetenschappers krijgen ieder anderhalf miljoen euro om de komende vijf jaar onderzoek te doen en een onderzoeksgroep op te bouwen. Zij ontvangen een Vici-beurs uit de Vernieuwingsimpuls van NWO. Vici is een van de grootste persoonsgebonden...

 • 22 februari 2018

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi

  Physica prijs 2018 naar hoogleraar Maria Antonietta Loi

 • 21 februari 2018

  Provincie en RUG maken werk van duurzame landbouw

  De Provincie Groningen en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) slaan de handen ineen om de landbouwsector verder te verduurzamen. Hiertoe wordt een Bijzondere Leerstoel Natuurinclusieve Landbouw opgericht aan de RUG. De Provincie​draagt via haar Programma...