Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Building bridges is just the beginning: on reconciling diversity and identity

15 november 2011

Oratie: mw. prof.dr. S. Otten, 16.15 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Titel: Building bridges is just the beginning: on reconciling diversity and identity

Leeropdracht: Intergroepsrelaties en sociale integratie

Faculteit: Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Bruggen bouwen is slechts het begin: over de synergie tussen diversiteit en identiteit

Recent wordt in landen als Nederland en Duitsland veelvuldig gedebatteerd over migratie en de integratie van immigranten. Sommige politici hebben duidelijk gesteld dat “de multiculturele samenleving” heeft gefaald en geconcludeerd dat migratie beperkt moet worden, en dat migranten moeten assimileren. In haar inaugurale rede zal Sabine Otten vraagtekens plaatsen bij deze pessimistische conclusies over de multiculturele samenleving. Evenzo zal zij bediscussiëren of het stimuleren van assimilatie aan de dominante cultuur een geschikt middel is om culturele diversiteit succesvol te managen.

In haar oratie legt Otten specifiek de nadruk op arbeidsintegratie in Nederland. Veel Nederlandse organisaties zijn in meer of mindere mate cultureel divers. Is diversiteit in organisaties gerelateerd aan positieve werkuitkomsten? Oftewel, werkt diversiteit? Hoewel in homogene groepen gelijkheid de basis kan zijn voor groepscohesie, identificatie en vertrouwen, is het in heterogene groepen nodig om synergie te vinden tussen diversiteit en identiteit. Daarom is het belangrijk om de juiste condities te creëren waaronder zowel meerderheids- als minderheidsleden zich in gelijke mate geïncludeerd en gewaardeerd voelen in de organisatie.

Gebaseerd op de metafoor van bruggen bouwen, is deze oratie gericht op recent onderzoek over het functioneren en de mate van ervaren inclusie en exclusie van werknemers uit minderheids- en meerderheidsgroepen. De bevindingen laten onder andere zien:

-         ….dat werknemers van culturele minderheden het vaak even goed doen als hun autochtone Nederlandse collega’s;

-         ….dat een organisatie-ideologie die expliciet gericht is op de meerwaarde van diversiteit, het functioneren van alle werknemers kan verbeteren;

-         ….dat het functioneren van werknemers gerelateerd is aan gevoelens van betrokkenheid en waardering, maar ook aan de ervaren ruimte om uniek te mogen zijn;

-         ….dat het aanmoedigen van teamleden om te reflecteren op hun individuele waarde in het team vooral minderheidsleden helpt om zich te identificeren met en zich gewaardeerd te voelen in het team.

Otten zal beargumenteren dat als organisaties succesvol zijn in het creëren van een omgeving waarin werknemers verbinding ervaren en tegelijkertijd verschillend mogen zijn, arbeidsintegratie meer impliceert dan het bouwen en openen van bruggen.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 16 oktober 2018

  Digital Society Conferentie Nederlandse universiteiten

  De digitale informatietechnologie dringt steeds dieper door in onze samenleving. Daarom organiseren de veertien Nederlandse universiteiten, verenigd in de VSNU, op dinsdag 27 november de internationale Digital Society Conference in de Rijtuigenloods...

 • 09 oktober 2018

  Wat de wereld écht moet weten over leiderschap

  ‘Weet jij hoe vaak organisaties een verkeerde leider selecteren?’, vraagt Janka Stoker. ‘Volgens recent onderzoek van Gallup gebeurt dat in maar liefst 82% van de gevallen! Deze leiders werden vaak gekozen omdat ze toevallig uitblonken in hun vorige,...

 • 09 oktober 2018

  Er gaat al 80 jaar niets boven de Groningse sociologen

  De afdeling Sociologie van de Rijksuniversiteit Groningen bestaat 80 jaar. Dit viert de afdeling met studenten, stafleden en alumni op vrijdag 12 oktober met een feestelijk programma in het Grand Theater in Groningen.