Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

Sentence amalgamation

14 november 2011

Promotie: mw. M.E. Kluck, 14.30 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: Sentence amalgamation

Promotor(s): prof.dr. J. Koster

Faculteit: Letteren

Nieuwe analyse van zinsverstrengeling

Taalwetenschapper Marlies Kluck presenteert in haar proefschrift een nieuwe analyse van het fenomeen zinsverstrengeling, een constructietype waarin meerdere zinnen in elkaar over lijken te lopen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zinnen als: ‘Bea heeft [je raadt nooit hoeveel taartjes] gebakken’ of ‘Bob woont in [ik geloof dat het Groningen is]’.

Kluck pleit voor een benadering in termen van een bepaald soort ellipsis, namelijk 'sluicing'. In tegenstelling tot reguliere sluicing, ontbreekt er in de antecedentszin een overt correlaat, een constituent die normaalgesproken correspondeert met de pivot die verplaatsing ondergaat uit de te deleren structuur. Gebaseerd op hun syntactische ontoegankelijkheid en op hun speciale interpretatie, worden ‘amalgams’ daarnaast benaderd in de context van parenthetische configuraties, namelijk die van geankerde parentheses. De schijnbare afhankelijkheid tussen de categorie van de pivot constituent en de distributie van de verstrengelde zin, kan uiteindelijk eenvoudig worden afgeleid uit een algemene licentiëringsconditie op sluicing.

Marlies Kluck (Den Haag, 1980) studeerde taalwetenschap aan de Universiteit Utrecht. Ze verrichtte haar onderzoek bij het Center for Language and Cognition Groningen aan de Faculteit der Letteren van de RUG en de Landelijke Onderzoeksschool Taalwetenschap (LOT). Kluck werkt nu als postdoc aan de RUG.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40
printOok beschikbaar in het: English

Meer nieuws