Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsNieuws en agendaNieuwsberichten

More than a transcription factor: Spo0A mediates phenotypic heterogeneity and controls replication in Bacillus subtilis

18 november 2011

Promotie: mw. I.G. de Jong, 11.00 uur, Aula Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen

Proefschrift: More than a transcription factor: Spo0A mediates phenotypic heterogeneity and controls replication in Bacillus subtilis

Promotor(s): prof.dr. O.P. Kuipers

Faculteit: Wiskunde en Natuurwetenschappen

Regulatie celdifferentiatie door de transcriptiefactor Spo0A

De bodembacterieBacillus subtiliswordt veel gebruikt als modelorganisme om celdifferentiatie te bestuderen. Een van de belangrijkste regulatoreiwitten van celdifferentiatie is de transcriptiefactor Spo0A. Imke de Jong deed onderzoek naar het fenomeen fenotypische heterogeniteit (verschillen tussen individuele cellen) dat optreedt in stress-gerelateerde regulatieprocessen, waar Spo0A een rol bij speelt. Ze laat zien hoe motiliteit, competentie, proteaseproductie, predatie, kannibalisme, voedingsbehoefte en sporulatie bestudeerd kunnen worden op populatieniveau en op het niveau van de enkele cel. Haar resultaten laten zien dat onder elke stressconditie er fenotypische heterogeniteit optreedt en dat het niveau van heterogeniteit varieert in de tijd. Heel interessant is dat niet de cellen die reeds geadapteerd zijn aan de specifieke stressconditie het meest bijdragen aan de overleving van een bacteriële culture, maar juist de niet geadapteerde cellen met een hoge intrinsieke cellulaire fitness wanneer deze blootgesteld worden aan een nieuwe stressconditie. Met behulp van tijdopgeloste fluorescentiemicroscopie kon De Jong aantonen dat heterogeniteit tijdens sporulatie wordt veroorzaakt door verschillen in de tijdstippen waarop Spo0A geactiveerd wordt. Behalve dat Spo0A als een transcriptiefactor fungeert, is er ook gesuggereerd dat het de DNA-replicatie kan remmen door te binden aan de replicatieorigen (oriC). Deze hypothese heeft De Jong onderzocht en daarmee aangetoond dat moedercellen die minder Spo0A bindingsplaatsen op hetoriC-gedeelte hebben, een verhoogde replicatie vertonen. De sporen die uit deze stammen geïsoleerd konden worden, vertonen een toegenomen heterogeniteit wat betreft germinatie en uitgroei en laten minder nakomelingen achter dan wildtype sporen.

Imke de Jong-van Baarle (Duitsland, 1980) studeerde moleculaire biologie en biotechnologie aan de Rijksuniversiteit Groningen, waar zij haar promotieonderzoek deed bij de vakgroep Molecular Genetics van het Groningen Biomolecular Sciences and Biotechnology Institute (GBB). Haar onderzoek werd gefinancierd door NWO and BaCell/SysMO. Inmiddels werkt zij als postdoc aan de universiteit van Basel.

Laatst gewijzigd:15 september 2017 15:40

Meer nieuws

 • 20 november 2018

  Prof. dr. Dirk Slotboom wint FSE Teaching Award 2017

  Op de Education Day van de Faculty of Science and Engineering is de winnaar van de Faculty Teaching Award 2017 onthuld: prof. dr. Dirk Slotboom is verkozen tot FSE-docent van het jaar 2017.

 • 15 november 2018

  Keuzegids 2019: RUG-opleidingen constant in de Nederlandse top

  Tien bacheloropleidingen aan de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) krijgen dit jaar van de Keuzegids Universiteiten het kwaliteitszegel Topopleiding, waarmee ze tot de top van het Nederlandse wetenschappelijke onderwijs behoren. In de categorie ‘Brede...

 • 14 november 2018

  De lift tussen leven en dood

  De celmembraan is de grens van het leven. Dit dunne vettige omhulsel houdt de inhoud van de cel bij elkaar. De transporteiwitten in die membraan zijn van levensbelang. Ze zorgen voor contact en uitwisseling met de buitenwereld. RUG-hoogleraar biochemie...