Skip to ContentSkip to Navigation
About us Latest news News News articles

Wereldtop verouderingsonderzoek naar Groningen

18 oktober 2011

De wereldtop van de meest vooraanstaande wetenschappers op het terrein van veroudering bezoekt de komende week Groningen. Zij komen bijeen op een driedaags-congres over het thema ‘Frailty and Health Care’: kwetsbaarheid in zorg, economie en beleid. Het congres vindt plaats van 20 t/m 22 oktober 2011.

De wetenschappers buigen zich drie dagen over het thema ‘Frailty’, kwetsbaarheid. Zij discussiëren over de beste manier om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek zodanig te organiseren en in te richten dat het de grootst mogelijke bijdrage kan geven aan therapieën die leiden tot een gezonde manier van ouder worden. Dit moet een standaard opleveren voor het doen van wetenschappelijk onderzoek op dit terrein, die leidt tot succesvolle toepassingen in de zorg. Vanuit 21 onderzoeksinstituten over de wereld komen de onderzoekers bijeen in Groningen. Meer informatie over dit wetenschappelijke congres is te vinden op alliance for healthy ageing conference 2011.

Op donderdag 20 oktober vindt een conferentie plaats over de maatschappelijke gevolgen van het groeiend aantal kwetsbare ouderen. Er zijn steeds meer ouderen die lichamelijk, sociaal, psychologisch en spiritueel kwetsbaar zijn. Dit heeft gevolgen voor de zorg, voor de economie en de politieke besluitvorming. In de conferentie staan dan ook vragen centraal als hoe innovatie in zorgprocessen te bevorderen is, hoe via innovatie efficiency te bewerkstelligen is, in hoeverre het huidige stelsel van zorg, economie en politiek daarop ingericht is en de kansen die publiek-private samenwerking biedt. O.a. oud-minister van VWS Ab Klink, PGGM-bestuursvoorzitter Martin van Rijn, geriater Joris Slaets van het UMCG en verouderingsonderzoeker James Kirkland van de Mayo Clinic spreken op deze dag.

Het UMCG heeft samen met de RUG, Mayo Clinic en VitaValley de Alliance for Healthy Ageing opgericht. Het doel van deze alliance is om een bijdrage te leveren aan oplossingen voor het probleem van dubbele vergrijzing in de westerse wereld. Het richt zich op innovaties in de zorg zowel via klinisch- als via fundamenteel onderzoek: innovaties aan het ziekenhuisbed en voor de thuissituatie.

Het UMCG bouwt aan de toekomst van gezondheid, waarbij de focus ligt op Healthy Ageing: gezond en actief ouder worden. Gezond ouder worden duurt een leven lang en begint al bij de conceptie: ouders die hun genen doorgeven en dus ook hun eventuele risico's en kansen voor een gezonde levensloop of het ontstaan van ziekte later in het leven. Levensstijl, voedingspatroon en omgevingsfactoren beïnvloeden de ontwikkeling van gezondheid. Maar over de invloed van deze factoren en hoe ze zich tot elkaar verhouden, is nieuwe kennis nodig. Die kennis vergaart het UMCG onder andere met het longitudinale bevolkingsonderzoek LifeLines en het Europese instituut ERIBA, waar wetenschappers fundamenteel onderzoek doen naar verouderingsprocessen.

Het UMCG werkt samen met de Rijksuniversiteit Groningen, hogescholen, overheden en bedrijfsleven in het Healthy Ageing Network Northern Netherland (HANNN) om van Noord-Nederland een Europese topregio te maken op het gebied van gezond ouder worden.

Noot voor de pers

Meer informatie: persvoorlichting UMCG, tel. (050) 361 22 00.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 01:53

Meer nieuws

 • 28 maart 2023

  Een sprong in het diepe: van onderzoek naar ondernemen

  Wat kun je doen als je als onderzoeker je idee op de markt wilt brengen? Dat is een stap die voor onderzoekers vaak niet vanzelf komt. Bij de RUG zijn er daarom een aantal organisaties die daarbij kunnen helpen, waaronder VentureLab. Zo ontstond...

 • 23 februari 2023

  Vici-beurzen voor vier onderzoekers

  De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft aan vier RUG/UMCG-onderzoekers een Vici-financiering van maximaal 1,5 miljoen euro toegekend. Prof. dr. Marleen Kamperman, prof. dr. Lisa Herzog, prof. dr. ir. Ming Cao en prof....

 • 14 februari 2023

  Lift naar de inclusieve werkvloer

  Er is werk zat, en toch staan mensen met een beperking nog vaak aan de kant. Een plus een is twee, zou je denken: dit is hét moment om deze groep arbeidskrachten aan een baan te helpen. De wens is er, ook aan de universiteit, maar tot uitvoering...